Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Statystyki za rok 2010

 

od 01.01.2010 do   31.12.2010 
wersja polska
english version
 • Prezentacja
 • Zestawienie (wartość, ilość)
 •  Presentation -
 • Juxtaposition (value) -
 • Juxtaposition (number) -

 

od 01.01.2010 do   30.09.2010 
wersja polska
english version

 

 • prezentacja -
 • zestawienie (wartość)-
 • zestawienie (ilość)-

 

 

 

 • Juxtaposition IIIQ value-
 • Juxtaposition IIIQ number-

 

 

od 01.01.2010 do   30.06.2010 
wersja polska
english version
 • Prezentacja -   
 • tabela wartość pojazdów-  xsl
 • tabela wartość MiU -
 • tabela wartość nieruchomości -
 • tabela wartość rynku leasingu -
 • tabela wartość IT , Pozostałe -
 • tabela ilość pojazdów  xsl
 • tabela ilość MiU -
 • tabela ilość Nieruchomości -
 • tabela ilość środków oddanych w leasing -
 • tabela ilość IT ,Poz. srodków transp. i In. -
 • Presentation -
 • Juxtaposition IT (number) -
 • Juxtaposition IT (value) -
 • Juxtaposition Machinery & Industrial (value) -
 • Juxtaposition machinery & industrial(number) -
 • Juxtaposition OVERALL (number) -
 • Juxtaposition OVERALL(value) -
 • Juxtaposition Real Estate (number) -
 • Juxtaposition Real Estate(value) - xls
 • Juxtaposition Vehicles (number) -
 • Juxtaposition Vehicles (value) -od 01.01.2010 do   31.03.2010 
wersja polska
english version
 • Prezentacja -   
 • Zestawienie (ilość) -  xsl
 • Zestawienie (wartość) -
 • Juxtaposition (number) - 
 • Juxtaposition (value) -
 • Presentation -