Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Komunikaty prasowe

 • Konferencja prasowa ZPL online
  Zapraszamy na wideokonferencję prasową, podczas której przedstawimy wyniki polskiej branży leasingowej oraz branży wynajmu aut w I połowie 2022 r. Wideokonferencja ZPL rozpocznie się 27 lipca (środa) br. o godzinie 10:00 i będzie transmitowana na platformie ClickMeeting Więcej>>

 • Stabilne 6 miesięcy w branży leasingowej
  W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania o wartości 42 mld zł. Jest to wynik niższy o 2,8 proc. niż przed rokiem. Więcej >>>

 • INFORMACJA
  Rada Związku Polskiego Leasingu podjęła decyzję o powołaniu Andrzeja Sugajskiego, dotychczasowego Dyrektora Generalnego ZPL, na stanowisko Prezesa Zarządu Związku Polskiego Leasingu. Decyzja Rady ZPL jest związana z rezygnacją Tomasza Sudaja ze stanowiska Prezesa Zarządu ZPL.

  więcej>>>

 • Nowe władze Związku Polskiego Leasingu
  Pod koniec maja br. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Polskiego Leasingu. Wybory do organów statutowych organizacji, sprawozdania z działalności, dyskusje dotyczące aktualnej sytuacji rynkowej i kierunków strategicznych zmian ZPL - to najważniejsze punkty agendy zebrania polskiej branży leasingowej. Więcej >>>

 • e-Leasing Day – najważniejsze wydarzenie branży leasingowej w Polsce
  10 maja 2022 r. odbędzie się już czwarta edycja „e-Leasing Day". Udział w tym wydarzeniu wezmą przede wszystkim firmy z sektora branży leasingowej oraz IT. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie cyfrowe wsparcie dla procesów w leasingu. Więcej >>>

 • Stanowisko Związku Polskiego Leasingu
  Związek Polskiego Leasingu, niezależnie od indywidualnych decyzji i komunikatów poszczególnych firm leasingowych, zwraca uwagę na ryzyka, związane z wykorzystywaniem środków transportu w ruchu międzynarodowym, w aktualnej sytuacji za wschodnią granicą Polski więcej>>>

 • Firmy leasingowe ostrzegają przed nowym sposobem działania przestępców
  Klienci firm leasingowych bywają namawiani przez pośredników, zajmujących się wywożeniem pojazdów z Polski do Francji, do zawierania umów leasingowych, a następnie podnajęcia aut. Z takiej inwestycji obiecywane są ogromne zyski, reklamowane jako dochód pasywny. Często jednak klient firm leasingowej nie ma świadomości ryzyka, jakie za tym idzie oraz kontroli nad tym, co się dzieje z pojazdem. Nie wie, gdzie się znajduje, ani kto go użytkuje >>

 • Bardzo dobry rok branży leasingowej
  Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w 2021r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie 88 mld zł. Więcej >>>

 • Konferencja prasowa ZPL online

  Wideokonferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu odbędzie się 15 lutego br. o godzinie 10.00. więcej>>>

 • Jak dziś finansować inwestycje?
  W 2021r. we wszystkich 27 krajach UE, ponad 75% firm MŚP posiłkowało się zew. źródłami finansowania - pokazują wyniki badania zrealizowanego przez Komisję Europejską. Europejscy przedsiębiorcy, wymieniając najbardziej istotne instrumenty, wskazali na linię kredytową oraz leasing (odpowiednio 48% i 47% odpowiedzi). W Polsce od kilku lat pierwsze miejsce zajmuje leasing, który w coraz większym stopniu finansuje ekologiczne inwestycje. Więcej>>>

 • Tomasz Sudaj Prezesem Zarządu Związku Polskiego Leasingu
  Tomasz Sudaj, ekspert związany z branżą leasingową i finansową od blisko 20 lat, został powołany 1 grudnia 2021r. na stanowisko Prezesa Zarządu Związku Polskiego Leasingu (ZPL). Nowy Prezes ZPL będzie dbał o sprawy Związku i reprezentował branżę leasingową w Polsce w relacji z innymi podmiotami. Jest to nowa funkcja utworzona w ramach zmienionej struktury polskiej organizacji leasingowej więcej>>

 • Krajowy rynek leasingu na dużym plusie
  Związek Polskiego Leasingu, analizując dane polskiego sektora leasingowego podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2021r. firmy leasingowe udzieliły finansowania o łącznej wartości 68,2 mld zł, przy wysokiej 41,2 proc. dynamice rynku (dane ZPL po trzech kwartałach 2020/ 2021). Od początku roku wzrosła wartość nowych kontraktów dotyczących pojazdów lekkich (37,9% r/r), pojazdów ciężarowych (85,8% r/r) oraz maszyn i urządzeń (25,8% r/r). Więcej >>>

 • Europejski rynek leasingu budzi się – wskazują na to wyniki I połowy 2021 r.
  Europejska branża leasingowa, po ubiegłorocznym spowolnieniu związanym z pandemią COVID-19, w I połowie 2021 r. wstąpiła na ścieżkę wzrostu. Polski sektor leasingu utrzymuje stabilną 6. pozycję w Europie. Więcej>>>

 • Zmiany w leasingu mogą mieć wpływ na poziom krajowych inwestycji
  Każde zmiany, które ograniczają preferencje związane z korzystaniem z leasingu, będą mieć negatywny wpływ na poziom krajowych inwestycji - powiedział Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu, oceniając projekty zmian podatkowych, opisanych w ramach programu Polski Ład więcej>>

 • Branża leasingowa szybko odrabia straty
  W I połowie 2021 r. branża leasingowa udzieliła łącznego finansowania o wartości 40,5 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie 36,2% (r/r). Więcej >>>

 • Konferencja prasowa online
  Wideokonferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu odbędzie się 29 lipca br. o godzinie 11.00. Podczas wydarzenia przedstawimy wyniki polskiej branży leasingowej oraz branży wynajmu aut w I połowie 2021 r. W czasie konferencji, która odbędzie się w formie zdalnej, zaprezentujemy także prognozy dla rynku leasingu na koniec 2021 r. więcej>>

 • Polski leasing i EFL kończą 30 lat!

  Polski rynek leasingu kończy 30 lat! Jego rówieśnikiem jest EFL, który powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od tego czasu nieprzerwanie wspiera rozwój polskich przedsiębiorców i bierze pod lupę najważniejsze obszary ich funkcjonowania. Z okazji 30-tych urodzin EFL zaprasza na wyjątkowe wydarzenie „Czas zmian. Wyzwania dla biznesu pod lupą EFL". Podczas spotkania online zaproszeni eksperci przyjrzą się nadchodzącym zmianom i innowacjom, które zdominują polski rynek leasingu i sektor MŚP w ciągu najbliższych lat. Więcej>>

 • Robert Antczak wzmocnił KW ZPL

  Robert Antczak, Prezes Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) oraz Dyrektor Generalny Arval Polska dołączył do Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu (ZPL). Na stanowisku zastąpił Rafała Merka. Więcej>>

 • Od 4 czerwca nowe auto można zarejestrować u dealera

  Organizacje reprezentujące wynajem i leasing aut oraz dealerów samochodów wypracowały wspólnie propozycję standardu rynkowego adaptującego branżę do nowego rozwiązania. 4 czerwca weszły w życie nowe przepisy, umożliwiające m.in. kupującym nowe samochody, rejestrację pojazdów za pośrednictwem salonów dealerskich. Nowe rozwiązania mają na celu uproszczenie procesu rejestracji aut. więcej>>

 • Początek strategicznych zmian w ZPL
  Polska organizacja leasingowa weszła w kolejną fazę strategicznych zmian, zapoczątkowanych w 2020r. Zostały one zatwierdzone podczas ostatniego Walnego Zebrania ZPL, a dotyczą najważniejszych od blisko 30 lat zmian statutu, struktury organizacyjnej oraz modelu działania Związku Polskiego Leasingu. Więcej >>>

 • e-Leasing Day 3.0 wirtualnie
  25 maja 2021r., w wirtualnej przestrzeni, odbędzie się trzecia odsłona konferencji „e-Leasing Day". Podczas wydarzenia firmy z sektora IT zaprezentują sposoby wykorzystania nowych technologii w biznesie leasingowym, a tematem przewodnim wszystkich wystąpień będzie zarządzanie projektami. Więcej >>>

 • BGK wdraża gwarancje leasingu
  Mikro, małe i średnie firmy otrzymają nowe ułatwienie w dostępie do finansowania. Gwarancje BGK dla leasingu wykorzystują środki Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Więcej >>>

 • W 2021r. rynek leasingu wróci do poziomu finansowania sprzed pandemii

  Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w 2020r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie 70,1 mld złWięcej >>>

 • Leasing napędza elektromobilność - kiedy zobaczymy milion „elektryków” na polskich drogach?
  Głównym odbiorcą nowych samochodów na polskim rynku są przedsiębiorcy – w 2020 roku zarejestrowali oni 72,6% nowych samochodów osobowych (311 tys. sztuk). Więcej >>>

 • Konferencja prasowa online
  Konferencja prasowa online Związku Polskiego Leasingu pt. „Podsumowanie wyników 2020 r. na rynku leasingu i wynajmu aut" odbędzie sie 15 lutego (poniedziałek) br. o godzinie 10.00. Więcej >>>

 • Leasing najbardziej istotny, rośnie znaczenie dotacji
  Jak wynika z badania Komisji Europejskiej (SAFE 2020), leasing pozostaje najbardziej istotnym źródłem finansowania dla polskich firm z sektora MŚP. Drugim najczęściej wskazywanym instrumentem jest linia kredytowa, a trzecim - dotacje. Wśród najważniejszych problemów z jakimi zmagają się przedsiębiorcy, wymieniane są kwestie kadrowe, regulacyjne i inne problemy - w tym problemy związane ze skutkami pandemii COVID-19. Więcej >>>

 • Paweł Pach nowym Przewodniczącym KW ZPL
  Paweł Pach, prezes zarządu PKO Leasing, został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu (KW ZPL) podczas ostatniego posiedzenia komitetu. Więcej >>>

 • 2020

 • Marcin Balicki w Zarządzie Leaseurope
  Polska branża leasingowa ma nowego reprezentanta w Zarządzie Leaseurope, europejskiej federacji leasingowej, zrzeszającej krajowe związki leasingowe. Marcin Balicki, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu i Prezes Zarządu Millennium Leasing został powołany na 2-letnią kadencję. Więcej >>>

 • Europejski rynek leasingu hamuje /po aktualizacji/
  Europejski rynek leasingu w 2019r. osiągnął 6 proc. wzrost dynamiki w zakresie wartości nowych umów leasingowych, jednak najnowsze dane z połowy tego roku pokazują 24,1 proc. spadek finansowania leasingiem w Europie. Polska branża leasingowa zarówno na koniec 2019r. jak i w połowie 2020r. zajmowała 6. pozycję w Europie. Więcej >>>

 • Firmy leasingowe sfinansowały inwestycje o wartości 48,5 mld zł
  Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020r. firmy leasingowe udzieliły finansowania o łącznej wartości 48,5 mld zł, przy ujemnej dynamice rynku na poziomie -15,2% r/r. (dane ZPL po trzech kwartałach 2020r.). Więcej >>>

 • Polskie MŚP teoretycznie są eko
  Prezentacja wyników raportu EFL „Zielona energia w MŚP. Pod lupą" Więcej >>>

 • Covid-19 wpłynął na wyniki leasingu
  Związek Polskiego Leasingu przedstawił analizę dotyczącą wpływu covid-19 na gospodarkę i wyniki branży leasingowej w pierwszej połowie 2020r. W omawianym czasie firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie 29,8 mld zł, przy dynamice rynku -24% r/r. Pozytywna wiadomość płynąca od leasingodawców mówi o dodatnim wyniku całego aktywnego portfela branży na koniec czerwca 2020r. ( +0,6 % r/r). Więcej >>>

 • Związek Polskiego Leasingu zyskał nowego partnera
  Związek Polskiego Leasingu zyskał nowego partnera BPS Leasing spółka z Grupy BPS, największego zrzeszenia banków spółdzielczych w Polsce, dołączyła właśnie do Związku Polskiego Leasingu. Grupę BPS tworzy bowiem 328 banków zrzeszonych oraz Bank BPS, co daję łączną liczbę ponad 2,3 tys. placówek. Więcej >>>

 • Barometr COVID-19: sektor MŚP potrzebuje rok na rekonwalescencję po koronawirusie
  Pod koniec maja br., czyli po prawie trzech miesiącach od wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce, widać zdecydowanie więcej optymizmu w sektorze MŚP niż jeszcze miesiąc wcześniej. Na szybką rekonwalescencję branży, jeszcze w tym roku, liczy 18 proc. firm, podczas gdy w kwietniu ten odsetek był ponad dwa razy niższy (8,5 proc.). Najwięcej zapytanych przedsiębiorców - 58 proc. - jest zdania, że optymistyczny scenariusz ziści się w przyszłym roku (w kwietniu uważało tak 45 proc. zapytanych). Więcej >>>

 • Ewa Łuniewska na czele polskiej branży leasingowej
  Ewa Łuniewska, prezes ING Lease Polska, podczas ostatniego posiedzenia KW ZPL została wybrana na stanowisko Przewodniczącej Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. Po raz pierwszy, w 26-letniej historii polskiej organizacji leasingowej, to stanowisko zostało powierzone kobiecie. Więcej >>>

 • Silniejszy zarząd ZPL na trudne czasy
  Pod koniec maja 2020r. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Polskiego Leasingu. Poza raz pierwszy, w 26-letniej historii polskiej organizacji leasingowej, zebranie zostało przeprowadzone w wirtualnej rzeczywistości. Wybory do Komitetu Wykonawczego ZPL, który kieruje bieżącą działalnością polskiej organizacji leasingowej, dyskusje nad nową strategią i bieżącą sytuacją rynkową - to najważniejsze punkty agendy tegorocznego zebrania branży leasingowej. Więcej >>>

 • Leasing hamuje od początku roku
  Wyniki branży leasingowej, podobnie jak wyniki całej polskiej gospodarki wyhamowały w pierwszych miesiącach 2020 roku. Takie same scenariusze odbijają się w wynikach europejskich gospodarek i są obserwowane na innych europejskich rynkach leasingu. Wiele czynników przemawia za tym, że przezwyciężenie obecnego kryzysu może zając nam więcej lat niż w przypadku kryzysu z roku 2008. Więcej >>>

 • Proces windykacji w dobie obecnego kryzysu wywołanego pandemią
  Dziś już nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, że przed nami najtrudniejszy czas dla gospodarki, problem dziś mają wszystkie branże, a więc wszyscy klienci sektora finansowego, jedni w mniejszym, inni w większym stopniu. Więcej >>>

 • Przedsiębiorcy leasingowi apelują do Ministra Finansów
  Zgodnie ze swoimi zapowiedziami branża leasingowa pracuje nad wdrożeniem pakietu osłonowego dla swoich klientów, aby umożliwić odroczenie spłaty zobowiązań leasingowych. Jak się okazuje nie każdy z przedsiębiorców może być takimi wakacjami leasingowymi objęty bez konsekwencji podatkowych. Więcej>>>

 • Ułatwienia w zawieraniu umów leasingu nie dla wszystkich
  W kolejnym pakiecie pomocowym, tzw. tarczy 2.0, którym zajmuje się Sejm, znalazł się długo oczekiwany przez branżę leasingową przepis usprawniający proces zawierania umów leasingu i ich późniejszego aneksowania, czyli możliwość zawierania i zmieniania umów w formie dokumentowej. Więcej >>>

 • Informacja o podjętych działaniach
  Związek Polskiego Leasingu bierze udział w pracach nad kolejnym pakietem ustaw w ramach tzw. „Tarczy antykryzoswej 2.0.” Więcej >>>

 • Komentarz ekspercki Związku Polskiego Leasingu
  Firmy członkowskie stowarzyszone w Związku Polskiego Leasingu zauważają wpływ COVID-19 na gospodarkę. Dlatego branża leasingowa podjęła szereg działań osłonowych na rzecz polskich przedsiębiorców, takich jak umożliwienie odroczenia bieżących zobowiązań na okres od 3 do 6 miesięcy oraz wskazała na konieczne do podjęcia dalsze działania osłonowe. Więcej >>>

 • Komunikat Związku Polskiego Leasingu nr 2
  Działania podejmowane przez branżę leasingową na rzecz utrzymania pozytywnego trendu w inwestycjach finansowanych w leasingu. Więcej >>>

 • Stanowisko Związku Polskiego Leasingu i Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19 w Polsce
  Branże leasingu jak i wynajmu udowodniły kilkukrotnie w swej historii a ostatnio w trakcie kryzysu 2008-2010, że są przygotowane by z sukcesem mierzyć się ze skutkami spowolnienia gospodarczego.  Więcej >>>

 • 77,8 miliardów w leasingu -wyniki sektora leasingowego w 2019r.
  Łączne finansowanie udzielone przez polską branżę leasingową w 2019 r. wyniosło 77,8 mld zł. Więcej >>>

 • Instrumenty finansowe, które wspierają europejskie MŚP
  Leasing jest najbardziej istotnym źródłem finansowania dla 63% małych i średnich firm działających w Polsce - wynika z badania Komisji Europejskiej. Na poziomie europejskim pierwsze miejsce zajmuje linia kredytowa, a drugie leasing.  Więcej >>>

 • 2019

 • Zmiany we władzach Związku Polskiego Leasingu
  Do Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu (ZPL) zostali wybrani dwaj nowi członkowie: Radosław Woźniak oraz Rafał Merk. Komitet Wykonawczy ZPL, który liczy obecnie ośmiu reprezentantów, kieruje bieżącą działalnością polskiej organizacji leasingowej. Więcej >>>

 • Firmy leasingowe sfinansowały inwestycje o wartości 56,9 mld zł
  56,9 mld zł wyniosła wartość wszystkich kontraktów sfinansowanych przez polską branżę leasingową w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku. Więcej >>>

 • Europejski sektor leasingowy rośnie, lecz w wolniejszym tempie
  Dane opublikowane przez europejską federację leasingową Leaseurope pokazują, że wartość nowych kontraktów leasingowych zawartych w Europie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019r. wyniosła 183,1 mld euro i była wyższa o 3,4 proc. r/r (w porównaniu z I połową 2018r.). Więcej >>>

 • Rosną udziały polskiej branży leasingowej w Europie
  Europejski rynek leasingu w 2018r. osiągnął wartość 386,4 mld euro, przy +7,7 proc. wzroście r/r. Więcej>>>

 • BOŚ Leasing – Eko Profit w Związku Polskiego Leasingu
  Spółka BOŚ Leasing - Eko Profit dołączyła do grona podmiotów stowarzyszonych w Związku Polskiego Leasingu.  Więcej >>>

 • Pracujemy nad cyfrowym standardem faktury – digitalizacja procesu zakupu przedmiotu
  Na początku XXI wieku firmy z branży FMCG mierzyły się z obsługą setek tysięcy zamówień rocznie, złożonych z wielu pozycji każda. Więcej >>>

 • Apel 55 organizacji pracodawców ws. utrzymania limitu składek na ZUS
  Związek Polskiego Leasingu i 54 inne organizacje pracodawców 12 września br. wystosowały do premiera Mateusza Morawieckiego apel. Więcej >>>

 • Rynek leasingu na podobnym poziomie jak przed rokiem
  - Portfel aktywnych umów leasingowych rozwija się (+15% r/r), jednak dynamika nowych kontraktów leasingowych wyhamowała w I połowie tego roku.
  - Zmiany prawne w zakresie podatku dochodowego od pojazdów osobowych mogły mieć wpływ na taki obraz rynku.
  - Badania pokazują, że ponad połowa (58%) badanych przedstawicieli małych firm uważa, że za 10 lat leasing będzie przynosił korzyści podatkowe. Więcej >>>

 • Leasing siłą napędową inwestycji i rozwoju polskich firm

  •  W tym i kolejnym roku firmy chcą inwestować. Takie cele stawia sobie 74% średnich i 61% małych firm1.
  •  Wśród zew. źródeł finansowania pierwsze miejsce zajmuje kredyt złotowy, przy czym najczęściej wykorzystywany jest kredyt w rachunku bieżącym lub saldo debetowe, a drugie miejsce zajmuje leasing, finansujący głównie inwestycje.
  •  Jednocześnie w 2019r. leasing wzmocnił swoją pozycję w zakresie wspierania działalności polskich firm, podczas gdy kredyt stracił kilka punktów.
  •  Firmy zamierzają przekazać pozyskane środki zew. zarówno na inwestycje jak i finansowanie bieżącej działalności.
   Więcej >>>

 • Zmiany we władzach Konfederacji Lewiatan - ZPL ma swojego reprezentanta w Radzie Głównej

  • Maciej Witucki został wybrany prezydentem Lewiatana.
  • Henryka Bochniarz objęła stanowisko przewodniczącej Rady Głównej Konfederacji.
  • Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL dołączył do Rady Głównej Konfederacji.
   Więcej >>>

 • Współpraca definiuje działania Związku Polskiego Leasingu
  Pod koniec maja w Warszawie, odbyło się Walne Zebranie Związku Polskiego Leasingu, podczas którego przeprowadzono wybory do Komitetu Wykonawczego i innych organów statutowych polskiej organizacji leasingowej, reprezentującej 90 proc. rynku leasingu w Polsce. Eksperci branży leasingowej pracują społecznie na rzecz rozwiązań istotnych dla funkcjonowania polskich leasingodawców i ich klientów. Więcej >>>

 • Leasing jeszcze bardziej nowoczesny
  Branża leasingowa wzrastała w ciągu ostatnich 25 lat o ok. 19 proc. rocznie. Także kolejne lata powinny być dla niej bardzo dobre. Niewykluczone jednak, że za sprawą wchodzącego na rynek pokolenia milenialsów będzie musiała zmienić formułę działania. Więcej >>>

 • Zaproszenie na E_Leasing Day 2.0
  10 czerwca 2019r. w Warszawie, w Warsaw Plaza Hotel odbędzie się druga edycja „E-Leasing Day". Jest to jedyne tego typu wydarzenie w Polsce, w całości poświęcone digitalizacji leasingu. W 2018r. ta nowa inicjatywa Związku Polskiego Leasingu zgromadziła w Warszawie ponad 100 osób. Więcej >>>

 • Konferencja E-Leasing Day 2.0 już 10 czerwca w Warszawie
  Prezentujemy program drugiej edycji konferencji „E-Leasing Day".  Więcej >>>

 • Leasing na piątkę w Europie
  Wstępne dane europejskiej federacji Leaseurope pokazują, że europejski rynek leasingu w 2018r. zanotował 7,3 proc. wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Polska branża leasingowa dzięki wysokiemu poziomowi finansowania przedsiębiorstw awansowała z 7. na 5. miejsce w europejskim rankingu. To najwyższa lokata zajmowana przez polską branżę leasingową w historii. Więcej >>>

 • Jaka przyszłość czeka leasing?
  Ostatnie 30 lat to okres intensywnego rozwoju polskiej gospodarki, budowy jej instytucji, w tym tworzenia regulacji, czas integracji z Unią Europejską, ponad dwukrotny wzrost liczby przedsiębiorstw i pojawienie się leasingu jako źródła finansowania ich inwestycji. Przez 25 z 30 lat transformacji branża leasingowa wspierała procesy rozwojowe polskiej gospodarki. Bez leasingu przedsiębiorstwa nie miałyby szans na niezbędne im maszyny i urządzenia czy środki transportu, a gospodarka na modernizację. Więcej >>>

 • Grupa DBK dołączyła do Związku Polskiego Leasingu
  Spółka NL Leasing, należąca do Grupy DBK, jednogłośnie została przyjęta do Związku Polskiego Leasingu na ostatnim posiedzeniu Komitetu Wykonawczego ZPL. Więcej >>>

 • 21,8 proc. wzrost polskiego rynku leasingu w 2018r.
  Polska branża leasingowa ma za sobą bardzo udany rok. W 2018r. firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu sfinalizowały transakcje o łącznej wartości 82,6 mld zł. Więcej >>>

 • Otwieramy się na nowe media
  Wystartował oficjalny profil Związku Polskiego Leasingu na LinkedIn. Zapraszamy do dyskusji na tematy istotne dla branży leasingowej. Więcej >>>

 • Firmy mają coraz lepszy dostęp do finansowania - wyniki europejskiego badania SAFE
  Największymi problemami polskich przedsiębiorców z sektora MŚP jest w dalszym ciągu pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników oraz zdobywanie nowych klientów. Coraz mniejszy problem stanowi dla nich dostęp do finansowania. Polscy przedsiębiorący oceniają swoje szanse na zdobycie środków finansowych podobnie jak firmy działające we Francji, Belgii czy w Danii. Więcej >>>

 • Kalendarium ZPL
  Wynikowa konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu, odbędzie się 11 lutego 2019r. o godzinie 11.00, w siedzibie Konfederacji Lewiatan, przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie. Więcej >>>

 • 2018

 • Leasing finansuje inwestycje o wartości 168 mld euro - wyniki europejskiej branży leasingowej po I połowie 2018
  Europejski rynek leasingu w pierwszej połowie 2018r. osiągnął wartość 168 mld euro, przy wzroście 7,8 proc. r/r. Takie wyniki podała europejska federacja Leaseurope, do której należą krajowe stowarzyszenia leasingowe (w Polsce - Związek Polskiego Leasingu). Więcej >>>

 • Podatkowe zmiany w zakresie leasingu pojazdów lekkich
  Zmiany dotyczące nabywania oraz użytkowania pojazdów lekkich w działalności gospodarczej - czyli samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t - zostały uchwalone i mają wejść w życie w 2019 roku. Więcej >>>

 • Branża leasingowa utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu – wyniki sektora leasingowego po trzech kwartałach 2018r.
  Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018r. branża leasingowa sfinansowała aktywa inwestycyjne o łącznej wartości 58,2 mld zł, przy wzroście rynku na poziomie +18,7% r/r (dane ZPL po trzech kwartałach 2018r). Więcej >>>

 • Wysoka popularność leasingu w Europie - wyniki europejskiego sektora leasingowego w 2017r.
  Europejski rynek leasingu na koniec 2017 roku osiągnął wartość 384,1 mld euro rosnąc +9,4 % r/r. Ożywienie było obserwowane we wszystkich głównych grupach środków trwałych. Więcej >>>

 • Branża leasingowa buduje polską gospodarkę - wyniki sektora leasingowego po I połowie 2018r.
  Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w I połowie 2018r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje polskich firm o łącznej wartości 38,9 mld zł, przy 19,7 proc. dynamice rynku r/r. Z roku na rok rośnie udział firm leasingowych w finansowaniu inwestycji, szczególnie inwestycji firm w ruchomości. Więcej >>>

 • Nowe propozycje resortu finansów – czy leasing przestanie się opłacać ?

  Niedawna zapowiedź Minister Finansów - Teresy Czerwińskiej, odnosząca się do nowego limitu dla kosztów amortyzacji samochodów osobowych oraz zrównania progu kosztów amortyzacji samochodów osobowych z kosztami leasingu, spowodowała szereg komentarzy odnoszących się do korzyści podatkowych związanych z usługami leasingowymi i przyszłości tych usług po ewentualnych zmianach przepisów podatkowych. Więcej>>>

 • Mocniejszy zespół ZPL w Leaseurope
  W ostatnim czasie Związek Polskiego Leasingu rozszerzył reprezentacje polskiej branży leasingowej w grupach i komitetach roboczych Leaseurope. Na forum europejskim polska organizacja jest aktywna od ponad 20 lat.  Więcej >>>

 • Komitet Wykonawczy ZPL w niezmienionym składzie zrealizuje strategię organizacji na lata 2018-2020
  Delegaci obecni podczas Walnego Zebrania Związku Polskiego Leasingu zdecydowali o przedłużeniu kadencji trzech członków Komitetu Wykonawczego ZPL na kolejne dwa lata. Więcej >>>

 • Cyfrowa weryfikacja dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC coraz bliżej
  Sejm przyjął zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Nowe prawo zwolni kierowców z obowiązku wożenia w pojeździe dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Więcej >>>

 • Jak będzie wyglądała cyfrowa przyszłość branży leasingowej?
  Cyfryzacja sektora leasingowego, mobilne kanały dostępu, szanse i zagrożenia wynikające z „uberyzacji branży leasingowej", dyrektywa PSD2, elektroniczny podpis czy niezakłócony dostęp do rejestrów danych - to wybrane tematy, które pojawiły się podczas pierwszej edycji „E-Leasing Day", konferencji zorganizowanej przez Związek Polskiego Leasingu pod koniec kwietnia. Więcej >>>

 • 21,1 proc. dynamika polskiej branży leasingowej po I kw. 2018r.
  W pierwszym kwartale 2018r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 18,6 mld zł, przy 21,1 proc. wzroście. Więcej >>>

 • Europejski rynek leasingu na stabilnym kursie, polski rynek utrzymuje wysoką dynamikę
  Leaseurope, europejska federacja leasingowa podała wstępne wyniki rozwoju europejskiego rynku leasingu w ubiegłym roku. Więcej >>>

 • Stabilny wzrost rynku leasingu w 2017r.
  Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy, podsumował ubiegły rok. W 2017r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje polskich firm o łącznej wartości 67,8 mld zł. Więcej >>>

 • Istotne zmiany w rachunkowości dla części firm -materiał edukacyjny dla leasingobiorców
  Nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF16) dotyczący leasingu, zacznie obowiązywać spółki raportujące oraz sporządzające sprawozdania finansowe według międzynarodowych standardów (MSR/MSSF) 1 stycznia 2019 roku. Więcej >>>

 • Kalendarium ZPL
  Wynikowa konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu odbędzie się we wtorek, 30 stycznia 2018r. o godzinie 12.00 w siedzibie Konfederacji Lewiatan, przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3. Więcej >>>

 • 2017

 • Związek Polskiego Leasingu przyjął strategię działania na lata 2018-2020
  Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy przyjął strategię na lata 2018 - 2020. Więcej>>>

 • 10,5 proc. dynamika europejskiego rynku leasingu - ożywienie widoczne we wszystkich kategoriach aktywów
  Wartość nowych kontraktów leasingowych zawartych w Europie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017r. wyniosła 164,3 mld euro. Więcej >>>

 • Raporty i badania: Milenialsi w MŚP
  Milenialsi chętnie otwierają swoją działalność, a motywacji do tego dostarczają im przede wszystkim takie czynniki jak zwiększenie dochodów (45 proc.), niezależność (39 proc.) oraz niechęć do pracy na etacie (35 proc.). Więcej >>>

 • MŚP kiedy inwestują - sięgają po leasing - wyniki branży leasingowej po 3 kwartałach 2017
  Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w okresie od stycznia do końca września br. firmy leasingowe sfinansowały inwestycje polskich firm o wartości 47,9 mld zł. Dynamika branży leasingowej w tym czasie wyniosła 12,9 % r/r. Więcej>>>

 • Wyraźny wzrost zainteresowania leasingiem w Europie
  Federacja Leaseurope, reprezentująca europejski rynek leasingu podała, że w 2016 roku wartość wszystkich nowych umów leasingowych, zawartych w Europie wyniosła 333,7 mld euro, co oznacza +10,3 proc. wzrost rynku w stosunku do 2015r. Więcej >>>

 • Leasing wspiera inwestycje MMŚP
  Warszawa, 31.07.17: Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że dynamika branży leasingowej w I połowie 2017 roku wyniosła 11,6% r/r. Oznacza to, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania w wysokości 31,8 mld zł. Odbiorcami ich usług są głównie mikro i małe firmy. Więcej >>>

 • Dwucyfrowy wzrost polskiego rynku leasingu w I kw. 2017r.
  Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor przedsiębiorstw leasingowych podał, że w pierwszych trzech miesiącach 2017r. branża leasingowa sfinansowała łączne inwestycje o wartości 15 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie 12,7% (r/r). Więcej >>>

 • Dalszy harmonijny wzrost europejskiego rynku leasingu w 2016r.
  Federacja Leaseurope, na bazie wstępnych danych podała, że dynamika europejskiego rynku leasingu w 2016 r. wyniosła 11,2 proc. (r/r), przekraczając 9 proc. wzrost osiągnięty w 2015 r. Europejski rynek leasingu odnotował tym samym najlepszy wynik od 2007 r. Jednocześnie odnotowano wysoki, 5,6% wzrost dynamiki aktywnego portfela umów na koniec 2016 r. Więcej >>>

 • Branża leasingowa napędza rozwój MŚP - w ubiegłym roku sfinansowała 58,1 mld zł inwestycji
  Warszawa, 31.01.17: Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor przedsiębiorstw leasingowych podał, że branża leasingowa w 2016r., sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 58,1 mld zł, przekraczając wynik z 2015 roku (49,8 mld zł). Więcej>>>

 • Kalendarium ZPL
  Prezentacja wyników rynku leasingu za 2016 - zaplanowana na koniec stycznia br. Więcej >>>

 • 2016

 • Polak w nowym Zarządzie Leaseurope
  Polska ma swojego przedstawiciela w nowym Zarządzie Leaseurope, federacji reprezentującej europejski rynek leasingu. Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu został właśnie wybrany na kolejną, 2- letnią kadencję. Więcej >>>

 • Dwie kolejne firmy dołączają do ZPL
  Związek Polskiego Leasingu przyjmuje dwie kolejne firmy członkowskie. BMW Financial Services dołączyło do ZPL w listopadzie br., natomiast od początku 2017r. w strukturach organizacji zacznie funkcjonować Fraikin Polska. Więcej >>>

 • Ministerstwo Finansów wsłuchuje się w głos przedsiębiorców
  Ministerstwo Finansów w projekcie datowanym na 23 listopada 2016 roku uwzględniło postulaty przedsiębiorców, aby nie wprowadzać ograniczeń w dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych, zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu opłat leasingowych, czynszu najmu i innych wydatków związanych eksploatacją samochodu osobowego. Więcej >>>

 • Dwucyfrowy wzrost europejskiego rynku leasingu
  Federacja Leaseurope, na podstawie danych zebranych od krajowych stowarzyszeń leasingowych podała, że wartość europejskiego rynku leasingu w I połowie 2016r. wzrosła o 13,2 proc. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Więcej>>>

 • Branża leasingowa odnotowała 17,1 % dynamikę
  Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polską branżę leasingową podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku, firmy leasingowe sfinansowały aktywa o łącznej wartości 42 mld zł. Dynamika branży w okresie od stycznia do końca września 2016r. wyniosła 17,1%. Więcej >>>

 • Silna pozycja leasingu w Europie
  Europejski rynek leasingu na koniec 2015 roku osiągnął wartość 314,9 mld euro, przy 9,4 proc. wzroście (r/r). Polska branża leasingowa z 16,3 proc. dynamiką znajduje się w gronie sześciu największych rynków leasingu w Europie - wskazują najnowsze dane Leaseurope. Więcej >>>

 • Polski leasing w największym stopniu w Europe przyczynia się do tworzenia PKB. Potwierdzają to wyniki rynku w 2016
  Dynamika rynku leasingu w I połowie 2016 roku wyniosła 17,7 %. 28,1 mld zł to łączne finansowanie udzielone przez leasingodawców w br. Więcej >>>

 • Nadużycia na rynku finansowym - kolejna edycja badania
  Techniki wyłudzeń są nieustannie ulepszane, dlatego polski rynek finansowy nie pozostaje bierny i szuka nowych rozwiązań do skutecznej walki z przestępcami. Cennym narzędziem są wyniki projektu badawczego, który od 7 lat, prowadzi KPF z firmą doradczą EY oraz Związkiem Polskiego Leasingu. Więcej >>>

 • Kalendarium ZPL
  Konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu jest cyklicznym spotkaniem z mediami, będącym okazją do rozmów na temat zmian, jakim podlega polski rynek leasingu. Więcej >>>

 • Andrzej Krzemiński ponownie na czele ZPL
  Andrzej Krzemiński - prezes Raiffeisen Leasing po czteroletniej przerwie, po raz drugi został wybrany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. Więcej >>>

 • Leasing wspiera rozwój MMŚP
  80 proc. małych firm, które korzysta lub korzystało z leasingu jest zadowolonych z tej formy finansowania. W opinii przedsiębiorców leasing jest elastyczniejszą formą finansowania niż kredyt. Więcej >>>

 • Nowi członkowie Związku Polskiego Leasingu
  Do Związku Polskiego Leasingu, organizacji reprezentującej 90 proc. rynku przystąpiły dwie nowe spółki leasingowe - Alior Leasing oraz Leasing Polski. Więcej >>>

 • Rynek leasingu wzrósł o 23 %
  Pierwszy kwartał roku okazał się bardzo dobry dla branży leasingowej. Polscy leasingodawcy sfinansowali inwestycje o łącznej wartości 13 mld zł, co oznacza 23 proc. wzrost wartości nowych kontraktów w skali roku. Więcej >>>

 • Wybory do władz i innych organów statutowych ZPL
  14 kwietnia 2016 r., w Serocku pod Warszawą, odbyło się Walne Zebranie Związku Polskiego Leasingu, podczas którego zostały przeprowadzone wybory do władz ZPL oraz innych organów statutowych organizacji, reprezentującej 90 proc. rynku leasingu w Polsce. Więcej >>>

 • Przedstawiciel branży leasingowej we władzach Lewiatana
  11 kwietnia br. podczas Zgromadzenia Ogólnego Konfederacji Lewiatan, odbyły się wybory Rady Głównej oraz Zarządu. Więcej >>>

 • Życzenia
  Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy Związek Polskiego Leasingu
  Więcej>>>

 • Co wybrać leasing czy kredyt?
  Jak pokazują badania, blisko 60 proc. nakładów inwestycyjnych firm z segmentu MMŚP pochodzi ze środków własnych. Więcej >>>

 • Konferencje ZPL
  28 stycznia eksperci Związku Polskiego Leasingu oraz Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, ogłosili wyniki firm leasingowych  i firm z sektora CFM, wypracowane w 2015r. Więcej >>>

 • Branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości blisko 50 mld zł
  Wyniki ogłoszone przez Związek Polskiego Leasingu pokazują, że branża leasingowa
 w 2015r. odnotowała 16,3 proc. wzrost wartości nowych kontraktów, dzięki sfinansowaniu aktywów o łącznej wartości niemal 50 mld zł. Leasing jest głównym, obok kredytu zewnętrznym źródłem inwestycji pracujących w gospodarce. Więcej >>>

 • Kalendarium ZPL
  28 stycznia, o godzinie 11.00, w siedzibie Konfederacji Lewiatan, przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3, odbędzie się konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu. Podczas spotkania zaprezentujemy wyniki polskiej branży leasingowej za 2015r. Dziennikarzy zainteresowanych udziałem w spotkaniu, zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem formularza Więcej >>>


 • 2015

 • Polski rynek leasingu jednym z sześciu najważniejszych rynków Europy
  Europejski rynek leasingu w pierwszej połowie br. osiągnął 9,2 proc. dynamikę przy 140,5 mld euro wartości inwestycji sfinansowanych w tym okresie. Wyniki polskiej branży leasingowej pozwoliły jej awansować na szóste miejsce w Europie. Więcej >>>

 • Związki leasingu z transportem
  Związek Polskiego Leasingu w wynikach rynku leasingu ogłoszonych po trzech kwartałach roku, wskazuje na dalszy wzrost w zakresie finansowania transportu ciężkiego (12,8 proc. r/r). Przedstawiciele branży leasingowej w związku z trudnościami sektora transportu międzynarodowego, uważnie obserwują i analizują sytuację firm transportowych. Więcej>>>

 • Leasing wspiera inwestycje firm
  Analizy branży leasingowej pokazują, że polscy przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z leasingu. Z danych Związku Polskiego Leasingu, ogłoszonych po III kwartale wynika, że kluczowe pozostają inwestycje w pojazdy osobowe i lekkie dostawcze, maszyny i urządzenia oraz środki transportu. Więcej>>>

 • Konferencje ZPL
  28 lipca, podczas spotkania z mediami, eksperci Związku Polskiego Leasingu opublikowali wyniki branży po I połowie roku.Więcej>>>

 • Polski leasing na ścieżce wzrostu
  Znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji w Polsce systematycznie rośnie. Wyniki ogłoszone przez Związek Polskiego Leasingu po I półroczu pokazują, że branża leasingowa odnotowała 13,2 proc. wzrost wartości nowych kontraktów, dzięki sfinansowaniu aktywów o łącznej wartości niemal 24 mld zł. Leasing jest głównym, obok kredytu zewnętrznym źródłem inwestycji pracujących w gospodarce.Więcej >>>

 • Właściciele flot samochodowych nie poniosą konsekwencji za kierujących
  Ostatecznie nie zmienia się zasada zgodnie z którą, kierujący samochodem, a nie jego właściciel, zapłaci mandat za przekroczenie prędkości zarejestrowane przez fotoradar. We wtorek, 14 lipca podkomisja nadzwyczajna odrzuciła poselski projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w zakresie nakładania kar administracyjnych. Projekt zakładał możliwość przeniesienia sankcji z kierowcy na właściciela pojazdu. To bardzo dobra decyzja, zarówno dla całej branży leasingowej, branży transportowej jak i wszystkich użytkowników dróg - uważa Andrzej Sugajski - dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu. Więcej >>>

 • Europejczycy chętnie korzystają z leasingu
  Europejski rynek leasingu osiągnął rekordową wartość 276 miliardów Euro inwestycji sfinansowanych w 2014 r., przy 9,5 proc. wzroście w stosunku do 2013r. Jest to najlepszy wynik wzrostowy ogłoszony przez sektor leasingowy od 2007 roku. Wysoka siódma pozycja polskiej branży leasingowej w europejskim rankingu i ponad 2 razy szybsze tempo wzrostu w 2014 r. niż średnia dla rynku europejskiego, wskazują na olbrzymią popularność leasingu wśród polskich przedsiębiorców i jego znaczenie dla finansowania inwestycji w naszym kraju. Więcej>>>

 • Odliczenie podatku VAT od paliwa bardziej dostępne po 1 lipca
  1 lipca br. wchodzą w życie przepisy dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT od eksploatacji pojazdów służbowych do 3,5 tony. Dzięki tym zmianom, przedsiębiorcy wykorzystujący pojazd do celów mieszanych, za tankowanie zapłacą mniej. Niezmienne obowiązują przepisy pozwalające na pełne odliczenie podatku, jednak pod pewnymi warunkami.Więcej >>>

 • Łatwiejsze zasady rozliczania funduszy UE w leasingu
  Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z funduszy unijnych w nowej perspektywie budżetowej UE i jednocześnie z zalet leasingu, będą mogli otrzymać pełną kwotę dopłaty jednorazowo - mówią o tym nowe wytyczne MIR. Dotychczas firmy czekały kilka lat na wypłatę pełnej kwoty dotacji. Więcej >>>

 • Zmiany we władzach Związku Polskiego Leasingu
  Przedstawiciele firm członkowskich zasiadający w Komitecie Wykonawczym ZPL, podczas ostatniego posiedzenia, powierzyli Wojciechowi Rybakowi, prezesowi Millennium Leasing stanowisko przewodniczącego KW ZPL. Natomiast kandydatura Mieczysława Woźniaka, wiceprzewodniczącego KW ZPL i prezesa mLeasing została zgłoszona do zarządu Leaseurope.  Więcej >>>

 • Stabilne wyniki leasingu po I kwartale
  Ponad 10,5 mld złotych klienci firm leasingowych przeznaczyli na sfinansowanie dóbr ruchomych i nieruchomości przy pomocy leasingu i pożyczki w I kwartale 2015r. W większości były to inwestycje w dobra ruchome: pojazdy osobowe i dostawcze, ciężarowe oraz maszyny i urządzenia. Dzięki tym inwestycjom, na koniec marca br., branża leasingowa odnotowała 3,7 proc. wzrost w zakresie ruchomości i łączną dynamikę rynku na poziomie 3 proc. Więcej >>>

 • Europejski rynek leasingu na stabilnej ścieżce wzrostu
  Leaseurope, organizacja reprezentująca interesy europejskiej branży leasingowej, podała wstępne wyniki za 2014r. Wartość nowej produkcji wzrosła o 8,4 proc. osiągając tempo wzrostu porównywalne z rekordowymi wynikami z 2007r. Polska utrzymuje wysoką 21,3 proc. dynamikę. Więcej>>>

 • Nowe prawo o ruchu drogowym nie poprawi bezpieczeństwa
  Kolejna nowelizacja prawa drogowego zmierza do tego, aby można było legalnie nakładać kary na osoby i przedsiębiorców, którzy nie naruszają przepisów, polegających na przekroczeniu prędkości w ruchu drogowym. Ich skutki odczują przedsiębiorcy - właściciele, zwłaszcza z branży leasingowej, wynajmu czy transportowej. Nowe prawo nie zwiększy bezpieczeństwa na drogach - przestrzegają Konfederacja Lewiatan i Związek Polskiego Leasingu. Więcej >>>

 • Nieprzerwany wzrost na rynku leasingu
  Polska branża leasingowa 2014 rok zaliczyła do udanych. Firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu wypracowały 21,3 proc. wzrost i łączne finansowanie na poziomie 42,8 mld zł, przy czym w przeważającej części były to transakcje odnoszące się do dóbr ruchomych. Łączna wartość aktywnego portfela branży na koniec 2014r. (76,1 mld zł) jest porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych, udzielonych firmom przez banki. Więcej >>>


 • 2014

 • Młodzi na rynku pracy
  IV edycja raportu „Pod lupą"
  Ukazał się czwarty raport sektorowy z serii „Pod lupą". Poprzednie edycje publikacji zostały poświęcone: obszarowi MŚP (MŚP pod lupą), firmom na rynku agro (Agro pod lupą) oraz przedsiębiorstwom funkcjonującym w sektorze transportowym (Transport pod lupą). Tegoroczny raport „Młodzi na rynku pracy. Pod Lupą", którego patronem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, poświęcony jest problemom młodych na rynku pracy. Związek Polskiego Leasingu korzysta z danych badawczych zawartych w raportach sektorowych firm członkowskich. Więcej >>>

 • Polski leasing liderem regionu
  Jak podaje Leaseurope, europejski rynek leasingu wzrósł w pierwszej połowie 2014 roku o 9,3 proc. a jego wartość wyniosła 127 miliardów euro. Według najnowszych danych Polska utrzymuje pozycje lidera wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Więcej >>>

 • Leasing-Experst dołączył do ZPL
  Pod koniec listopada 2014 br. Leasing-Experst S.A. dołączył do grona firm członkowskich Związku Polskiego Leasingu. Leasing-Experts S.A. jest funduszem leasingowym specjalizującym się głównie w leasingu nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych do 1 mln zł. Więcej >>>

 • Konferencja Konkurencyjność sektora MMŚP. Wyniki badań
  4 listopada w Sejmie RP, odbyła się konferencja „ Konkurencyjność sektora MMŚP". Podczas spotkania przedsiębiorcy, przedstawiciele ministerstw, posłowie, oraz przedstawiciele organizacji pracodawców i organizacji branżowych dyskutowali na temat uwarunkowań regulacyjnych oraz finansowych rozwoju sektora MMŚP. Konferencja była okazją do prezentacji wyników badania sektora MMŚP. Więcej >>>

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują leasingu
  W latach 2009-2013 oraz w 2014 r. 31% mikro, małych i średnich przedsiębiorstw korzystało z leasingu w celach inwestycyjnych. Niektóre z nich kilkakrotnie, zapewniając sobie w ten sposób dostęp do środków transportu, maszyn i urządzeń, sprzętu IT, ale też sprzętu medycznego czy maszyn rolniczych - wynika z badania, które przeprowadziła Konfederacja Lewiatan. Więcej >>>

 • Związek Polskiego Leasingu ogłasza wyniki po III kwartale 2014r.
  Firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu przez pierwsze trzy kwartały 2014 roku sfinansowały ruchomości i nieruchomości za łączną kwotę ponad 31 mld zł. Dzięki temu wypracowały 27,4 % wzrost, liczony rok do roku. Kluczowy pozostaje segment pojazdów stanowiący 63 % w ogólnej strukturze finansowania ruchomości. ZPL po raz drugi prezentuje wyniki indeksu koniunktury branży leasingowej. Więcej >>>

 • Nowy Zarząd Dyrektorów Leaseurope
  Leaseurope, organizacja reprezentująca 44 europejskie stowarzyszenia leasingowe oraz związki działające w obszarze wynajmu krótko- i długoterminowego, powołała na 2-letnią kadencję, nowy Zarząd Dyrektorów. W składzie 12 osobowego organu zarządzającego federacją, pracuje Arkadiusz Etryk, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego, Związku Polskiego Leasingu. Więcej >>>

 • Firmy lepiej oceniają przyszłość niż obecny rok
  W 2014 r. przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie są ostrożne w swoich decyzjach dotyczących zatrudniania, wynagradzania i inwestycji. Natomiast bardziej optymistycznie spoglądają na 2015 rok - wynika z badania „Monitoring kondycji sektora MMŚP w 2014 r.", przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. Obchodzący w tym roku jubileusz 20-lecia działalności Związek Polskiego Leasingu jest Partnerem Głównym badania, natomiast Partnerem Wspierającym badanie jest PZU SA. Więcej >>>

 • Rekordowe wyniki branży po pierwszej połowie 2014 r.
  Związek Polskiego Leasingu podczas konferencji zorganizowanej w siedzibie Konfederacji Lewiatan opublikował wyniki badania statystycznego dot. pierwszej połowy 2014 r. eksperci ZPL podsumowali okres pierwszych dwóch kwartałów w branży leasingowej oraz przedstawili swoje prognozy na resztę roku. Więcej >>>

 • PZWLP publikuje użyteczną dla firm broszurę podatkową
  Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów będący członkiem Związku Polskiego Leasingu publikuje kompleksową broszurę dotyczącą wszelkich kwestii podatkowych związanych z wynajmem długoterminowym samochodów firmowych. Publikacja zawiera szczegółowe opisy i komentarze na temat aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów w zakresie podatku CIT i VAT oraz wyjaśnienia dotyczące leasingu operacyjnego aut w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Ustawy o rachunkowości. Broszura została przygotowana na zlecenie PZWLP przez ekspertów podatkowych międzynarodowej firmy doradczej Deloitte i jest bezpłatnie dostępna na stronie internetowej Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Więcej >>>

 • 20 lat leasingu w Polsce - Raport Związku Polskiego Leasingu
  W ostatnich 20 latach leasing w Polsce istotnie zyskał na znaczeniu. Z czysto podręcznikowego pojęcia stał się docenianym przez przedsiębiorców produktem finansowym traktowanym na równi z kredytem bankowym. Obecnie polski sektor leasingowy zajmuje 8. miejsce pod względem udziału w rynku europejskim. W ostatnich latach nawet co trzecia ruchomość w Polsce była finansowana leasingiem. To kluczowe wnioski Raportu „20 lat leasingu w Polsce" opublikowanego przez Związek Polskiego Leasingu. Publikacja ta jest unikalnym podsumowaniem 20 lat branży leasingowej. Więcej >>>

 • Związek Polskiego Leasingu ma 20 lat i nowe logo
  Związek Polskiego Leasingu z okazji 20-lecia działalności zmienia swoją szatę graficzną oraz edukuje.
  Nowy symbol graficzny Związku, w swoim zamyśle, ma nawiązywać, zarówno kolorystycznie jak i graficznie, do logotypów podobnych, działających w Europie organizacji. W nowym logotypie dominuje kolor czerwony, widoczna jest też litera „L", w którą została wpisana ikona kalkulatora. Więcej >>>

 • Konferencja prasowa - wyniki statystyczne ZPL za 2013 r.
  Związek Polskiego Leasingu podczas konferencji pt. „ Branża leasingowa na plusie - czy inwestycje MSP nadal będą rosły?" opublikował wyniki badania statystycznego dot. 2013r. Eksperci ZPL podsumowali ostatnie 12 miesięcy w branży leasingowej oraz przedstawili swoje prognozy dotyczące najbliższego roku.  Więcej >>>