Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Kontakt

Związek Polskiego Leasingu

ul. T.Rejtana 17 lok. 22, 02-516 Warszawa

tel.: (+48 22) 542 41 36 fax: (+48 22) 542 41 37

e-mail: zpl@leasing.org.pl

Profil ZPL na LinkedIn

 

Monika Constant
Prezes Zarządu      
T: 22 542 41 38

                                           


                                                                

 

  


Miłosz Kozicki
Dyrektor ds. Komunikacji 
i Public Relations                 
T: 22 542 41 39


 

 


Małgorzata Rychlik
Kierownik do spraw Organizacyjno-Administracyjnych
e-mail:malgorzata.rychlik@leasing.org.pl
T: 22 542 41 36