Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Związek Polskiego Leasingu przyjął strategię działania na lata 2018-2020

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy przyjął strategię na lata 2018 - 2020. Wśród obszarów priorytetowych dla polskiej branży leasingowej znalazły się działania odnoszące się do digitalizacji procesu leasingowego, projektów badawczych, motoryzacji czy otwarcie się na nowe trendy.

Warszawa, 19.12.17: Dokument strategii, który został opracowany przez ekspertów ZPL na bazie wewnętrznego dialogu, prowadzonego z podmiotami zrzeszonymi w polskiej organizacji leasingowej, został jednogłośnie przyjęty podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Związku Polskiego Leasingu. Strategia definiuje na nowo misję ZPL, opierając ją na 5 filarach, wśród których należy wyróżnić: rozwój, bezpieczeństwo, wizerunek, jedność, platforma. Na poziomie spodziewanych efektów, strategia zakłada m.in. silniejszy głos branży w Polsce i Europie, większą aktywność grup roboczych działających w ramach organizacji, a także nowe inicjatywy.


„Znaczenie leasingu, a tym samym siła polskiej branży leasingowej wzrastają. Według badań opublikowanych ostatnio przez Komisję Europejską, leasing jest w Polsce najbardziej istotnym źródłem finansowania MŚP. Dane KE znajdują potwierdzenie w krajowych wynikach branży. W ciągu ostatnich 5 lat polska branża leasingowa rosła średniorocznie o 16,8 proc. Analizy ZPL wskazują też na to, że w 2017r. łączna wartość nowych kontraktów polskich leasingodawców może wynieść blisko 66 mld zł. Aby sprostać wyzwaniom, które stoją przed firmami leasingowymi w kolejnych latach, a tym samym przygotować się do zmian zachodzących na polskim rynku, jako branża opracowaliśmy i przyjęliśmy strategię działania Związku Polskiego Leasingu na lata 2018-2020. W pierwszej kolejności stawiamy na digitalizację procesu leasingowego, projekty badawcze oraz szeroko pojęty obszar motoryzacji. Nie zapominamy także o tak istotnych aspektach naszej działalności jak: prawo i podatki, rachunkowość, etyka, szkolenia oraz o działaniach zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym” – powiedział Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Realizację nowej strategii będzie wspierał silniejszy Komitet Wykonawczy ZPL w składzie: Andrzej Krzemiński (Prezes Zarządu PKO Leasing S.A.), Ewa Łuniewska (Prezes Zarządu ING Lease Polska Sp. z o.o.), Marcin Balicki (Prezes Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o.), Grzegorz Borowiec (były Prezes Siemens FINANCE Sp. z o.o.), Radosław Kuczyński (Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.), Artur Nowicki (Dyrektor Generalny Fraikin Region Europy Środkowej i Wschodniej), Leszek Pomorski (Członek Zarządu PZWLP) i Mieczysław Woźniak (członek zarządu Leaseurope).


Działania zdefiniowane w nowej strategii ZPL będą realizowane m.in. przy udziale zespołów i grup roboczych, działających w ramach Związku Polskiego Leasingu oraz pracowników biura ZPL. Eksperci branży leasingowej pracują społecznie na rzecz rozwiązań istotnych dla funkcjonowania polskich leasingodawców i ich klientów. W Związku działają: Grupa ds. digitalizacji, Grupa ds. rynku motoryzacyjnego, Grupa ds. rozwiązań prawnych, Grupa ds. rachunkowości, Grupa ds. statystyki i monitorowania rynku, Grupa ds. PR i marketingu oraz Zespół ds. przeciwdziałania wyłudzeniom. Związek liczy obecnie 31 członków, przy czym w latach 2016 – 2017, organizacja pozyskała sześć nowych podmiotów: Alior Leasing, BMW Financial Services, Fraikin Polska, Leasing Polski, PSA Finance Polska, Santander Consumer Multirent.
 
Materiały do pobrania:
- materiał prasowy ZPL (plik PDF)
- zdjęcie Andrzeja Krzemińskiego (plik JPG)

Dodatkowe informacje:
Anna Polak,
Związek Polskiego Leasingu
T (22 ) 542 41 39, e-mail: anna.polak@leasing.org.pl