Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

ZPL zgłasza zmiany podatkowe w NKS Przyjazne Państwo

ZPL wraz z PKPP Lewiatan przedstawił 27.01 na posiedzeniu NKS Przyjazne Państwo propozycje zmian podatkowych, których celem jest bezpieczeństwo i przejrzystość w działalności podatkowej.