Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

ZPL zaprasza do udziału we Fleet Management Forum

ZPL zaprasza do udziału we Fleet Management Forum
10 maja, podczas VII. edycji Fleet Management Forum eksperci branży flotowej przedstawią najważniejsze kwestie związane z doborem samochodów użytkowych i budową efektywnej floty.
 

Podczas szkolenia Eurofloty, które będzie przebiegać pod hasłem „FLOTA UŻYTKOWA: najlepsze praktyki - zakup, adaptacje i zabudowy - wartość rezydualna - finansowanie i opodatkowanie - użytkowanie i serwis", zostaną omówione rozwiązania dotyczące przygotowania samochodu do użytkowej transformacji, dzięki specjalistycznej zabudowie. Wykłady będą prezentowane w formie szkoleniowo- networkingowej.

Andrzej Sugajski, dyrektor generalny ZPL, jest jednym z ekspertów, którzy otrzymali zaproszenie do debaty, poświęconej finansowaniu samochodów użytkowych i adaptowanych. W trakcie dyskusji zostaną poruszone zagadnienia dotyczące m.in. dostępnych form finansowania floty użytkowej (wynajem, leasing, kredyt/pożyczka, dofinasowanie ze środków UE, środki własne) czy zależności, które są istotne z punktu widzenia odpowiedniego wyboru formy finansowania firmowej floty.

W innym punkcie programu niezależni eksperci, konsultanci i szkoleniowcy z dziedziny samochodów dostawczych i modyfikowanych, odpowiedzą m.in. na pytanie, kto powinien robić homologację na pojazd skompletowany (dwie szkoły: importer/zabudowujący - za i przeciw). Przedstawią przepisy prawne dotyczące rejestracji (rejestracja jednoetapowa CoC, dopuszczenie jednostkowe lub rejestracja dwuetapowa) oraz odniosą się do roli importera w koordynacji współpracy z firmami nadwoziowymi.

Poruszone zostaną także kluczowe dla branży zagadnienia dotyczące najświeższego orzecznictwa i interpretacji przepisów w zakresie podatku VAT i podatku akcyzowego (rodzaje badań VAT, homologacja).

Data: 10.05.2016
Miejsce: Hotel Gromada Lotnisko
Dodatkowe informacje/ program: link