Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

ZPL PATRONEM WORLD LEASING CONVENTION

ZPL objął patronatem merytorycznym międzynarodową konferencję World Leasing Convention, która odbędzie się w czerwcu w Amsterdamie. Tematem prezentacji będą między innymi perspektywy rozwoju rynku leasingu, w tym także rynków krajów rozwijających się CESEE, współpraca z dostawcami przedmiotów leasingu, wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów.