Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

ZPL partnerem programu Przyjazna Motoryzacja

ZPL został partnerem programu Przyjazna Motoryzacja. Program został przygotowany przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i obejmuje cztery moduły tematyczne: Motoryzacja a gospodarka, motoryzacja jako źródło innowacji technologicznych. Motoryzacja a bezpieczeństwo. Motoryzacja a ekologia. Zrównoważony transport. ZPL zadeklarował swój udział przy przygotowaniu materiałów edukacyjnych (dotarcie do ok. 800 przedstawicieli administracji publicznej, parlamentarnej, przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych) oraz udział w dyskusjach panelowych z udziałem przedstawicieli rządu i parlamentu.

Więcej informacji dotyczących programu pod adresem http://www.przyjaznamotoryzacja.pl/