Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

ZPL na Ogólnopolskim Kongresie Regionów w Świdnicy

W dniach 10-12 maja 2011 w Świdnicy miała miejsce II edycja Ogólnopolskiego Kongresu Regionów „Samorząd - Inwestycje - Rozwój". Związek Polskiego Leasingu wziął udział w Kongresie w charakterze gospodarza jednego z paneli dyskusyjnych.
 
W panelu "Leasing alternatywą" mówiono o możliwościach pozyskania środków na inwestycje przez samorządy przy pomocy leasingu, ze szczególnym uwzględnieniem leasingu zwrotnego. Omówiono także perpektywy wprowadzenia na rynek leasingu zwrotnego nieruchomości komunalnch. Paneliści rozmawiali również o tym w jaki sposób skutecznie wykorzystać leasing w realizacji zadań publicznych po zmianach w ustawie o finansach publicznych ze stycznia 2010 oraz jak leasing będzie rozliczany przez samorządy. Czy leasing będzie miał bezpośredni wpływ na nadwyżkę operacyjną, czy też będzie zaliczany do długu?
 
Panel poprowadził Jacek Pochłopień - Zastępca Redaktora Naczelnego miesięcznika "Forbes", a udział w nim wzięli:
Andrzej Sugajski - Dyrektor Generalny ZPL,
Zbigniew Nycz - Zastępca Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej,
Frederic Lustig - Prezes Zarządu Carefleet SA,
Ryszard Windyga - Członek Zarządu Stowrzyszenia Kierowników Flot Samochodowych.

Podczas II edycji Kongresu miało miejsce wystąpienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

W tegorocznej edycji Kongresu w Świdnicy odbyły się: 3 sesje plenarne oraz około 70 paneli dyskusyjnych. Do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów, biznesu, administracji publicznej oraz Unii Europejskiej, a także eksperci, naukowcy i dziennikarze.