Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

ZPL na konwencji Leasing Life

27 listopada w warszawskim hotelu InterContinetal odbyło się doroczne spotkanie branży leasingowej organizowane przez magazyn Leasing Life. Związek Polskiego Leasingu był partnerem merytorycznym wydarzenia. Prezentację inaugurującą wygłosił Mieczysław Woźniak, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.

Eksperci branży uczestniczący w konwencji Leasing Life, zastanawiali się nad tym w jaki sposób zapewnić warunki dla dalszego rozwoju firm leasingowych. Podczas spotkania klienci firm leasingowych dzielili się swoimi oczekiwaniami w odniesieniu do branży leasingowej oraz spostrzeżeniami dotyczącymi współpracy z rynkiem leasingu. Istotna była także dyskusja dotycząca zwiększenia udziału branży leasingowej w zaspokojeniu potrzeb finansowych firm funkcjonujących na europejskim rynku oraz przyszłości rynku leasingu.

Z bardzo dobrym przyjęciem spotkała się prezentacja otwierająca wygłoszona przez Mieczysława Woźniaka. Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL, w swojej prezentacji dotyczącej branży leasingowej w Polsce zaprezentował m.in. kluczowe dla branży wydarzenia na przestrzeni ostatnich 20 lat, wartość i strukturę rynku oraz podmiotów na nim działających, udział leasingu w finansowaniu inwestycji, kluczowe znaczenie klientów z segmentu SME czy udział polskiej branży w europejskim rynku leasingu. Prezentacja reprezentanta ZPL była także okazją do ukazania prognoz dla branży na następne klika lat oraz kluczowych wyzwań przed nią stojących.

Materiały ze spotkania zostały udostępnione w strefie dla członków Związku Polskiego Leasingu. Lista laureatów ósmej edycji konkursu „Leasing Life European Awards 2014" jest dostępna na stronie Leasing Life.

    

Mieczysław Woźniak, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konwencja Leasing Life, Warszawa