Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

ZPL na Konwencji Leaseurope

ZPL na konwencji Leaseurope W dniach 09-10.10.2013 miał miejsce jeden z najważniejszych eventów branżowych - organizowana przez Leaseurope w Rzymie 2013 Annual Convention of the European Leasing & Automotive Rental Industry oraz Walne Zebranie Leaseurope.

 

Konwencja Leaseurope to wyjątkowe wydarzenie dla branży leasingowej na poziomie europejskim, nie mogło więc na nim zabraknąć reprezentujących ZPL Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Arkadiusza Etryka oraz Wiceprzewodniczącego Komietu Wykonawczego Mieczysława Woźniaka. Polskę reprezentowali także Tomasz Sudaj z firmy BZ WBK LEASING oraz Rafał Zomerfeld z biura ZPL. W sesji poświęconej przyszłości leasingu zaprezentowano projekty Grupy Przyszłości, w których brali udział Michał Męclewski z ING Lease oraz Marcin Podwojski z BRE Leasing. Prezentacje przygotowane przez grupy, w których pracowali spotkały się ze znakomitym odbiorem ze strony publiczności.

 

Podczas Walnego Zebrania Leaseurope Przewodniczący KW ZPL Arkadiusz Etryk został nominowany do objęcia funkcji Członka Zarządu Leaseurope w miejsce ustępującego delegata z Austrii - Alexandra Schmideckera. Ponadto do Zarządu dołączył także Laurent Bonnaure w miejsce ustępującego M. Denisa oraz Enrico Duranti w miejsce ustępującego M. Moi.