Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Zmiany we władzach Związku Polskiego Leasingu

Warszawa, 19 maja 2015
 

Przedstawiciele firm członkowskich zasiadający w Komitecie Wykonawczym ZPL, podczas ostatniego posiedzenia, powierzyli Wojciechowi Rybakowi, prezesowi Millennium Leasing stanowisko przewodniczącego KW ZPL. Natomiast kandydatura Mieczysława Woźniaka, wiceprzewodniczącego KW ZPL i prezesa mLeasing została zgłoszona do zarządu Leaseurope.

 

14 maja br. zakończyła się kadencja Arkadiusza Etryka, pełniącego funkcję przewodniczącego KW ZPL. Jako wiceprzewodniczący, wspólnie z innymi członkami KW ZPL, będzie pracował na rzecz rozwoju współpracy branży leasingowej z rynkiem motoryzacyjnym oraz rozszerzenia reprezentacji związku.

Wojciech Rybak, nowo wybrany przewodniczący, pracuje w Komitecie Wykonawczym Związku Polskiego Leasingu od 2011 roku, opiekując się obszarem statystki i monitorowania rynku leasingu. Jako przewodniczący będzie także reprezentował związek wobec instytucji i partnerów zewnętrznych na rynku krajowym oraz m.in. nadzorował komunikację zewnętrzną i wewnętrzną organizacji.

Dynamiczny rozwój branży leasingowej, którego wskaźnikami są: 21,3 proc. wzrost na koniec 2014 i łączne finansowanie na poziomie 42,8 miliardów złotych, wskazują na niesłabnący potencjał rynku, który jest wspierany pozytywnymi sygnałami płynącymi z gospodarki. Rosnąca w pierwszych miesiącach bieżącego roku dynamika rynku leasingu, której towarzyszy wzrost wskaźników sprzedaży detalicznej (4,4 proc. w ciągu I kwartału) oraz produkcji sprzedanej przemysłu (5,3 proc.) pozwoli nam wypracować kolejny rekord w rozwoju polskiego rynku leasingu na koniec 2015 r. - powiedział Wojciech Rybak.

Członkowie Komitetu Wykonawczego podjęli także decyzję o delegowaniu Mieczysława Woźniaka do prac w zarządzie Leaseurope. Mieczysław Woźniak na co dzień jest zaangażowany w prace w obszarach: prawnym i podatkowym.

Obok wymienionych, swoją pracę w Komitecie Wykonawczym ZPL, będą kontynuować: Szymon Kamiński (prezes zarządu BZ WBK Leasing), Jerzy Kobyliński (prezes zarządu spółek z Grupy Masterlease), Radosław Kuczyński (prezes zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego), Andrzej Krzemiński (prezes zarządu Raiffeisen-Leasing Polska) i Marek Małachowski (prezes zarządu PZWLP, dyrektor zarządzający ALD Automotive Polska).

Wszystkie funkcje pełnione przez członków Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu i innych organów statutowych ZPL są funkcjami społecznymi. Organizacja rozwija się dzięki pracy społecznej ekspertów branży leasingowej wypracowywujących rozwiązania w ramach zespołów i grup roboczych funkcjonujących w ramach ZPL.


Pobierz informację prasową w pliku PDF >>>

Dodatkowe informacje:

Anna Polak
Związek Polskiego Leasingu
T (22 ) 542 41 39
anna.polak@leasing.org.pl