Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Zmiany we władzach Konfederacji Lewiatan - ZPL ma swojego reprezentanta w Radzie Głównej

Warszawa, 28 czerwca 2019r.
 
  • Maciej Witucki został wybrany prezydentem Lewiatana.
  • Henryka Bochniarz objęła stanowisko przewodniczącej Rady Głównej Konfederacji.
  • Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL dołączył do Rady Głównej Konfederacji.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podczas Zgromadzenia Ogólnego Konfederacji Lewiatan, wybrano nowe władze organizacji. Stanowisko prezydenta objął dotychczasowy wiceprezydent Maciej Witucki, który w ubiegłym roku uzyskał rekomendację Zarządu Lewiatana na to stanowisko.

- Lewiatan to najsilniejsza organizacja pracodawców w Polsce. Jesteśmy prawdziwym głosem biznesu, oferującym administracji doskonałą ekspertyzę krajową i międzynarodową - powiedział Maciej Witucki. - Cieszę się, że wraz z zespołem Konfederacji, będę mógł budować siłę głosu przedsiębiorców w Polsce.

Foto: Konfederacja Lewiatan

Henryka Bochniarz została wybrana na przewodniczącą Rady Głównej Konfederacji. Rada nadzoruje działalność organizacji. Na trzyletnią kadencję wybrano także nowe składy Zarządu i Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Andrzej Krzemiński dołączył Rady Głównej Konfederacji Lewiatan i podobnie jak inni członkowie władz Lewiatana, będzie sprawował tę funkcję przez trzy najbliższe lata.

Foto: Konfederacja Lewiatan

Andrzej Krzemiński, trzy lata temu, po raz drugi, został wybrany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu i funkcję tę sprawuje do dziś. Z polską organizacją leasingową jest związany od 13 lat. Jest współautorem wielu nowatorskich projektów na polskim rynku bankowym, m.in. był założycielem projektu Banku Millennium. Od kwietnia 2017 do listopada 2018r. był Prezesem Zarządu PKO Leasing. W latach 2014-2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Raiffeisen-Leasing Polska. W trakcie swojej wieloletniej pracy na rynku finansowym pełnił m.in. funkcje: Wiceprezesa Zarządu Deutsche Bank PBC (w latach 2012-2014), Wiceprezesa, a zaraz potem Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego (w latach 2005-2012), wcześniej Wiceprezesa odpowiedzialnego za sektor finansów konsumenckich w Grupie Credit Agricole (w latach 2002-2005). Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa).

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która skupia 30 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL reprezentuje interesy swoich członków współpracując, z licznymi organizacjami biznesowymi i organizacjami pracodawców m.in. Związkiem Banków Polskich, Krajową Izbą Gospodarczą, Konfederacją Lewiatan. ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków z 32 krajów Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Więcej na temat ZPL na www.leasing.org.pl oraz na profilu organizacji na LinkedIn link

Materiały do pobrania:
- materiał prasowy ZPL (plik PDF)


Dodatkowe informacje dla mediów:
Anna Polak
Związek Polskiego Leasingu
T (22 ) 542 41 39
anna.polak@leasing.org.pl