Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

ZMIANA W SKŁADZIE ZARZĄDU ORIX POLSKA S.A.

Z dniem 1 grudnia 2004 r. nastąpiła zmiana w składzie Zarządu ORIX Polska S.A. - stanowisko prezesa objął Kazushi Sakurai.

Kazushi Sakurai ma 38 lat i pochodzi z Japonii. Jest absolwentem Uniwersytetu Meiji w Tokio, gdzie uzyskał tytuł Bachelor of Commerce. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z Grupą ORIX - początkowo pracował dla ORIX Corporation w Tokio, nastepnie w latach 1998 - 1999 dla ORIX Investment and Management w Singapurze na stanowisku wiceprezesa, a przez ostatnie 5 lat jako General Manager w ORIX Leasing Malezja.

Kierując ORIX Polska Pan Sakurai chce wykorzystać mozliwości jakie powstały na polskim rynku po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Poprzez tworzenie nowych, atrakcyjnych produktów i rozwój sieci handlowej chce wzmocnić pozycję ORIX na rynku leasingu w Polsce.