Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Zaproszenie na IV FORUM BOMIS® WYCENY 2019

Czy standaryzacja oceny i wyceny środków i megaukładów technicznych (potocznie: maszyn i urządzeń) finansowanych przez banki i firmy leasingowe jest potrzebna? To pytanie będzie kanwą konferencji IV FORUM BOMIS® WYCENY 2019.

Konferencja odbędzie się 16 października br. w Poznaniu, w Hotel Sheraton. Patronat na wydarzeniem sprawują: Związek Banków Polskich, Związek Polskiego Leasingu, Siemens Finance, Porozumienie Rzeczoznawców BOMIS, Sheraton.

Główne cele konferencji:
- wymiana doświadczeń między podmiotami finansującymi inwestycje, jakimi są środki i megaukłady techniczne, a rzeczoznawcami wyceniającymi ich wartość w zakresie podejścia do oceny i wyceny wartości przedmiotu finansowania
- prezentacja badania eksperckiego pt. Czy standaryzacja oceny i wyceny środków i megaukładów technicznych (potocznie: maszyn i urządzeń) finansowanych przez banki i firmy leasingowe jest potrzebna?
- dostarczenie wiedzy uczestnikom konferencji na temat sprawdzonych w praktyce rzeczoznawczej sposobów weryfikacji jakości i wartości, a także legalności środków i megaukładów technicznych finansowanych przez banki i firmy leasingowe
- prezentacja propozycji normalizacji wymagań zasadniczych w bankach i firmach leasingowych na podstawie Standardu BOMIS-u.

Data: 16.10.2019
Miejsce: Hotel Sheraton Poznań (ul. Bukowska 3/9)
Agenda, rejestracja: www.forumwyceny.bomis.eu