Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Zaproszenia ZPL

Zaproszenia ZPL
24 września w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się I edycja Kongresu Pośrednictwa Finansowego, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Kongres uzyskał Patronat Honorowym Związku Polskiego Leasingu.
 

Kongres Pośrednictwa Finansowego to pierwsze, organizowane w takiej formule branżowe spotkanie przedstawicieli i praktyków tego sektora. Organizatorzy dążą do tego, aby Kongres stał się platformą otwartej oraz merytorycznej dyskusji o stanie i perspektywach rozwoju sektora pośrednictwa finansowego.

W trakcie Kongresu zostaną omówione tematy kluczowe dla branży:
1. Kwestie związane europejską i polską perspektywą funkcjonowania sektora pośrednictwa.
2. Drugi blok odpowie na pytania, związane z potrzebą wdrożenia do praktyki biznesowej idei zrównoważonego rozwoju branży. Andrzej Sugajski, dyrektor generalny ZPL, będzie uczestnikiem dyskusji panelowej, prowadzonej w ramach drugiej sesji.
3. Debata na temat przyszłości branży pośrednictwa finansowego.

Podczas Kongresu eksperci i praktycy związani z sektorem pośrednictwa finansowego, dokonają m.in. oceny jakie korzyści płyną ze świadczenia usług pośrednictwa finansowego, jaka jest wielkość i jakość portfela generowanego przez firmy pośrednictwa finansowego w Polsce i czy branża powinna regulować się sama czy powinni zrobić to regulatorzy.

Data: 24.09.2015
Miejsce: Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
Dodatkowe informacje i formularz rejestracji on-line: Kongres Pośrednictwa Finansowego
Zniżki: Patronat ZPL upoważnia firmy stowarzyszone do skorzystania z ceny specjalnej. Informacji udziela biuro ZPL