Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

XIV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze MiŚP

XIV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze MiŚP „Innowacyjność, e-biznes, promocja eksportu - szansą rozwoju firmy poprzez dotacje 2007-2013" - taki był temat tegorocznego XIV Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego Małych i średnich Przedsiębiorstw, które odbyło się 11 grudnia w Warszawie. Związek Polskiego Leasingu był sponsorem Forum, nad którym patronat honorowy objął Minister Rozwoju Regionalnego.