Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

X Forum Korporacyjne 2010 z udziałem ZPL

Dyrektor Generalny ZPL Andrzej Sugajski wziął udział w X Forum Korporacyjnym 2010 zorganizowanym przez ZBP nt. Perspektyw zmian finansowania przedsiębiorców w Polsce na tle zmian w Europie. Na coraz większe znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji polskich przedsiębiorców zwracali w swoich wystąpieniach zarówno gospodarz prezes K.Pietraszkiewicz, jak z zaproszeni goście wiceprezes NBP prof. W.Koziński oraz prezes KIG A.Arendarski.