Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

WZÓR PROMESY LEASINGOWEJ NA STRONACH PARP

Na stronach internetowych PARP został opublikowany wzór promesy leasingowej opracowany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy i uzgodniony z reprezentantami ZPL.

W obecnej, trwającej już rundzie aplikacyjnej formularz ten jest jedynie rekomendowany wnioskodawcom oraz firmom leasingowym. Załączenie do dokumentacji projektowej promesy wystawionej na innym formularzu, w przypadku gdy spełnia ona wymogi programowe, nie może powodować odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej. Formularz promesy będzie natomiast obowiązkowy w przypadku projektów składanych od IV rundy aplikacyjnej.

Wzór promesy.