Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Wzmocniona reprezentacja Komitetu Wykonawczego ZPL

18 marca br. w Serocku k. Warszawy odbyło się Walne Zebranie Związku Polskiego Leasingu.

Podczas dorocznego spotkania branży leasingowej, podjęto decyzję o przyjęciu do Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, Jerzego Kobylińskiego, zarządzającego spółkami należącymi do Grupy Masterlease. Jerzy Kobyliński przez ostatnie 10 lat przewodniczył Komisji Rewizyjnej Związku. W Komitecie Wykonawczym ZPL pracuje obecnie ośmiu prezesów firm leasingowych i CFM.

Swoją pracę w Komitecie Wykonawczym będą kontynuować: Arkadiusz Etryk (Prezes Zarządu Idea Leasing S.A.), Szymon Kamiński (Prezes Zarządu BZ WBK Leasing S.A.), Radosław Kuczyński (Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.), Andrzej Krzemiński (Prezes Zarządu Raiffeisen-Leasing Polska S.A.), Marek Małachowski (Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska) , Wojciech Rybak (Prezes Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o.) i Mieczysław Woźniak (Prezes Zarządu mLeasing Sp. z o.o.)