Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU

Łączna wartość netto środków trwałych (poza nieruchomościami) przekazanych w leasing w I półroczu 2004 roku wyniosła ok. 5,9 mld zł.

Oznacza to wzrost o 43,9 % w stosunku do pierwszego półrocza 2003 roku (4,1 mld zł.). Wyniki pierwszego półrocza 2004 roku są najlepsze w historii leasingu w Polsce, na tle analogicznych okresów półrocznych w poprzednich latach, biorąc pod uwagę wyleasingowane w tym okresie ruchomości i nieruchomości, rynek leasingu osiągnął wartość 6,25 mld zł. Więcej informacji dostępnych w Dziale Statystyki 2004.