Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

WYNIKI ZA 2004 ROK - KOLEJNY REKORD BRANŻY LEASINGOWEJ

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych podał wyniki branży leasingowej za 2004 r.

Wg informacji z 33 firm leasingowych oraz na podstawie szacunków ZPL, całkowita wartość netto ruchomych środków trwałych wyleasingowanych przez wszystkie działające na rynku firmy wyniosła w tym okresie ok. 12,28 mld zł. Oznacza to wzrost o pond 16 % w stosunku do 2003 roku (10,55 mld zł.).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Statystyki za rok 2004