Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Wyniki branży leasingowej w Polsce I kw. 2010 i w 2009 w Europie

Szacunkowa wartość rynku leasingu w I kwartale 2010 r. wyniosła 5033,7 mln zł. W porównaniu do I kwartału 2009 r. rynek ruchomości wzrósł o 2,1 proc, rynek nieruchomości spadł o 48,4 proc. W sumie rynek zanotował spadek o 3,3 proc.

Wartość rynku ruchomości w I kwartale wyniosła 4748,7 mln zł, a rynku nieruchomości - 285 mln zł.

Tymczasem Leaseurope opublikował wstępne dane o rynku leasingu w 2009 r. w Europie. Warość nowych transakcji wyniosła 216 mld euro, co oznacza spadek rynku w stosunku do 2008 r. o 28,4 proc.

1) Szacunkowa wartość rynku leasingu w Polsce po I kw. 2010 r.

2) Szacunkowe dane o europejskim rynku leasingu w 2009 r.