Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Wybory do władz i innych organów statutowych ZPL

14 kwietnia 2016 r., w Serocku pod Warszawą, odbyło się Walne Zebranie Związku Polskiego Leasingu, podczas którego zostały przeprowadzone wybory do władz ZPL oraz innych organów statutowych organizacji, reprezentującej 90 proc. rynku leasingu w Polsce.

Andrzej Krzemiński (Prezes Zarządu Raiffeisen-Leasing Polska S.A.), Radosław Kuczyński (Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.) oraz Mieczysław Woźniak (Prezes Zarządu mLeasing Sp. z o.o.) to członkowie Komitetu Wykonawczego ZPL, którzy po raz kolejny otrzymali mandat i będą reprezentować firmy członkowskie we władzach Związku Polskiego Leasingu. Po kilkuletniej przerwie, do władz ZPL dołączył także Leszek Pomorski, reprezentujący zarząd Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Obok wymienionych swoją pracę w Komitecie Wykonawczym ZPL będę kontynuować: Wojciech Rybak, Prezes Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o oraz Jerzy Kobyliński, Prezes Zarządu spółek z Grupy Masterlease. Obecnie Komitet Wykonawczy ZPL liczy sześciu członków.

Podczas Walnego Zebrania ZPL zostały przeprowadzone także wybory do Komisji Rewizyjnej ZPL (na następną kadencję został wybrany Maciej Cymmerman z BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.) oraz Sądu Koleżeńskiego (ponownie zostali wybrani: Jerzy Strasz, pracujący w Millennium Leasing Sp. z o.o. oraz Mariusz Włodarczyk z BZ WBK Leasing S.A.).


Skład Komitetu Wykonawczego ZPL:

Przewodniczący KW:

Wojciech Rybak - Prezes Zarządu Millennium Leasing Sp. z o.o.

Wiceprzewodniczący KW ZPL:

Jerzy Kobyliński – Prezes Zarządu spółek z Grupy Masterlease
Andrzej Krzemiński – Prezes Zarządu Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
Radosław Kuczyński – Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.
Leszek Pomorski – Członek Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów
Mieczysław Woźniak – Prezes Zarządu mLeasing Sp. z o.o.

Skład Komisji Rewizyjnej ZPL:

Maciej Cymmerman (BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.)
Radosław Hoc (PKO Leasing S.A.)
Błażej Szczecki (PEKAO LEASING Sp. z o.o)

Skład Sądu Koleżeńskiego ZPL:

Grzegorz Borowiec (Simens FINANCE Sp. z o.o.)
Jerzy Strasz (Millennium Leasing Sp. z o.o.)
Mariusz Włodarczyk(BZ WBK Leasing S.A.)

Plik do pobrania:
Plik PDF

 

Dodatkowe informacje:

Anna Polak
Związek Polskiego Leasingu
T (22 ) 542 41 39
anna.polak@leasing.org.pl