Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Współpraca definiuje działania Związku Polskiego Leasingu


Warszawa, 18 czerwca 2019r.

Pod koniec maja w Warszawie, odbyło się Walne Zebranie Związku Polskiego Leasingu, podczas którego przeprowadzono wybory do Komitetu Wykonawczego i innych organów statutowych polskiej organizacji leasingowej, reprezentującej 90 proc. rynku leasingu w Polsce. Eksperci branży leasingowej pracują społecznie na rzecz rozwiązań istotnych dla funkcjonowania polskich leasingodawców i ich klientów.Przedstawiciele władz oraz eksperci zaangażowani w pracę Związku zaprezentowali sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Prowadzone dyskusje dotyczyły budżetu, aktywności zrealizowanych i planowanych w dalszej części jubileuszowego dla ZPL roku.

Wybory do władz i innych organów statutowych ZPL
Delegaci obecni podczas majowego zebrania Związku Polskiego Leasingu zdecydowali o powołaniu do zarządu polskiej organizacji leasingowej Pawła Pacha, Prezesa Zarządu PKO Leasing oraz przedłużeniu kadencji Marcina Balickiego (Prezesa Zarządu Millennium Leasing), Ewy Łuniewskiej (Prezes Zarządu ING Lease Polska) oraz Artura Nowickiego (członka Rady Nadzorczej Grupy DBK oraz prezesa spółki HAMA Polska) na kolejne dwa lata.

Obok wybranych na kolejną kadencję, swoją misję będą kontynuować Andrzej Krzemiński (wieloletni Przewodniczący KW ZPL), Radosław Kuczyński (Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego), Mieczysław Woźniak (Prezes Zarządu Alior Leasing) oraz Leszek Pomorski (Członek Zarządu PZWLP). Biogramy wszystkich członków KW ZPL udostępnia strona www.leasing.org.pl.

Podczas Walnego Zebrania zostały przeprowadzone także wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego ZPL. Jacek Rakowski (mLeasing) oraz Karolina Szyszkowska (PEKAO LEASING) dołączyli do Komisji Rewizyjnej, w składzie której pracują Maciej Cymmerman (BNP Paribas Lease Group) oraz Wojciech Nowacki (SGB Leasing). Komisja liczy obecnie czterech członków.

Innym organem statutowym ZPL jest Sąd Koleżeński, w którym przez kolejne dwa lata, będzie zasiadać Tomasz Salamon (PKO Leasing). Razem z nim swoją misję będą kontynuować Jerzy Strasz (Millennium Leasing) oraz Mariusz Włodarczyk (Santander Leasing).

Andrzej Krzemiński, Przewodniczący KW ZPL komentując wyniki wyborów powiedział „Jestem dumny z tej organizacji, jestem dumny z ludzi, którzy tu przychodzą – często w godzinach pracy, ale równie często poświęcają swój czas poza godzinami pracy – dla dobra wspólnego. Komitet Wykonawczy to kreatywny zespół ludzi, którzy pracują bardzo sprawnie. Udało nam się zebrać grupę bardzo ciekawych osób i osobowości, które chcą ze sobą współpracować. Bardzo istotna jest dla nas kultura współpracy i myśli wspólnej, która jest tym elementem, który nas łączy i pozwala na co dzień razem pracować na rzecz rozwoju sektora leasingowego”.


W Związku działają: Grupa ds. digitalizacji, Grupa ds. rynku motoryzacyjnego, Grupa ds. rozwiązań prawnych, Grupa ds. rachunkowości, Grupa ds. statystyki i monitorowania rynku, Grupa ds. dobrych praktyk i CSR oraz Zespół ds. przeciwdziałania wyłudzeniom. Związek liczy obecnie 30 członków, przy czym w latach 2016 – 2019, organizacja pozyskała osiem nowych podmiotów. Trwają rozmowy z kolejnymi.

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która skupia 30 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL reprezentuje interesy swoich członków współpracując, z licznymi organizacjami biznesowymi i organizacjami pracodawców m.in. Związkiem Banków Polskich, Krajową Izbą Gospodarczą, Konfederacją Lewiatan. ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków z 32 krajów Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Więcej na temat ZPL na www.leasing.org.pl oraz na profilu organizacji na LinkedIn link

Materiały do pobrania:
- materiał prasowy ZPL (plik PDF)


Dodatkowe informacje dla mediów:
Anna Polak
Związek Polskiego Leasingu
T (22 ) 542 41 39
anna.polak@leasing.org.pl