Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

World Leasing Convention w Warszawie

W dniach 7-8 czerwca 2011 r. odbyła się w Warszawie konferencja World Leasing Convention. Związek Polskiego Leasingu jako gospodarz objął ją swoim patronatem.

W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli branży leasingowej z całego świata, w tym także liczni przedstawiciele firm członkowskich ZPL.

Po rozpoczęciu konferencji mowę powitalną wygłosił Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL Andrzej Krzemiński. W drugim dniu konferencji w panelu dyskusyjnym na temat przyszłości polskiego rynku leasingu wystąpili przedstawiciele firm członkowskich ZPL. Moderatorem dyskusji był Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL Leszek Pomorski, w panelu wzięli także udział: Christian Foltyn, Prezes Zarządu Siemens Finance Poland oraz Tomasz Wlazło Dyrektor Finansowy i Operacyjny SG Equipment Finance Polska.

World Leasing Convention była konferencją wyjątkową m.in. dzięki możliwości nawiązania kontaktów z profesjonalistami z sektora leasingowego z całego świata.