Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

WALNE ZGROMADZENIE ZPL

W dniu 23 kwietnia br. w Lesznie k/Błonia odbyło się Walne Zebranie ZPL.

Wzięli w nim udział przedstawiciele 24 firm członkowskich, którzy zatwierdzili sprawozdanie Komitetu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej ZPL za 2003 rok, budżet na 2004 rok, uchwalili zmiany w statucie i wybrali nowe władze. Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego na kolejną 2-letnią kadencję został jednogłośnie wybrany Krzysztof Bielecki, prezes ING Lease Polska. Wiceprzewodniczącymi Komitetu są Mieczysław Groszek z BRE Leasing i Piotr Kaczmarek z EFL SA. Ponadto w skład Komitetu Wykonawczego powołani zostali także Jarosław Borzymowski z VB Leasing, Wojciech Nowacki z BZ WBK Finanse & Leasing i Mieczysław Woźniak z BA-Creditanstalt-Leasing Poland. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jerzy Kobyliński z Futura Leasing, członkami Komisji zostali ponadto wybrani Grzegorz Borowiec z Siemens Finance i Mirosław Kwiatkowski z Watin Leasing & Finance.