Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Walne Zgromadzenie Leaseurope w Pradze

Walne Zgromadzenie Leaseurope odbyło się 4 października w Pradze. W trakcie obrad m.in. omówiono i przyjęto sprawozdanie z działań Leaseurope w 2008 roku, odbyła się dyskusja o rachunkowości w leasingu i wybór nowego audytora LE.