Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORSTW LEASINGOWYCH

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych (ZPL) informuje, że 15 kwietnia br. w Lesznie k/Błonia odbyło się Walne Zebranie ZPL, na którym m.in. zostały wybrane nowe władze Związku.

W dniu 15 kwietnia br. w Lesznie k/Błonia odbyło się Walne Zebranie ZPL. Wzięli w nim udział przedstawiciele 26 firm członkowskich, którzy zatwierdzili sprawozdanie Komitetu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej ZPL za 2004 rok, uchwalili zmiany w statucie i wybrali nowe władze.

W skład rozszerzonego z 6 do 7 osób Komitetu Wykonawczego powołani zostali (w miejsce Piotra Kaczmarka z EFL SA) Andrzej Gurak z Raiffeisen Leasing oraz Tomasz Gutowski z EFL SA oraz ponownie Mieczysław Groszek z BRE Leasing i Mieczysław Woźniak z BPH Leasing. Ponadto w składzie Komitetu Wykonawczego zasiadają Krzysztof Bielecki z ING Lease - przewodniczący, Jarosław Borzymowski z VB Leasing i Wojciech Nowacki z BZ WBK Finanse & Leasing, których kadencja wygasa w 2006 roku.

Więcej informacji o obecnym składzie Komitetu Wykonawczego znajdą Państwo tutaj.