Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Walne Zebranie ZPL już 24 maja

Walne Zebranie ZPL już 24 maja
Wybory członków do Komitetu Wykonawczego ZPL i innych organów statutowych Związku, sprawozdanie z działalności Komitetu Wykonawczego i biura ZPL oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok, dyskusje dotyczące budżetu, aktywności zrealizowanych i planowanych przez Związek - to najważniejsze tematy Zebrania, zaplanowanego na 24 maja. Zebranie odbędzie się w Hotelu Warsaw Plaza (Warszawa, ul. Łączyny 5), w godzinach 10.00- 14.00.
 

Dodatkowych informacji na temat zebrania udziela Małgorzata Rychlik z biura ZPL e-mail: malgorzata.rychlik@leasing.org.pl

Związek Polskiego Leasingu