Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Walne Zebranie ZPL 2008

24 kwietnia 2008 odbyło się Walne Zebranie Związku Przedsiębiorstw Leasingowych. Miało ono swój historyczny wydźwięk, ponieważ w tym dniu Związek podjął decyzję dotyczącą przystąpienia do ZPL Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Powiązana z tym faktem jest również zmiana nazwy organizacji na Związek Polskiego Leasingu. W tym celu musiały nastąpić zmiany w statucie umożliwiające przystąpienie do ZPL innemu związkowi pracodawców. PZWLP otrzymał specjalny status członka zbiorowego ZPL, zachowując swoją strukturę organizacyjną i autonomię działania. Ze specjalnego statusu PZWLP wynika prawo desygnowania swojego przedstawiciela do Komitetu Wykonawczego ZPL, który ma tytuł Wiceprzewodniczącego KW ZPL. Walne zebranie podjęło również bardzo ważną decyzję o współpracy z firmą BPI Polska w zakresie działań public affairs.