Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Walne Zebranie ZPL

Walne Zebranie Związku Polskiego Leasingu, które odbyło się 13 maja w Pułtusku, przyjęło sprawozdanie Komitetu Wykonawczego ZPL za 2009 r. i plan działania Związku w 2010r. W związku z upływem kadencji trzech członków, odbyły się wybory uzupełniające do KW ZPL oraz wybory do innych organów statutowych Związku.

Komitet Wykonawczy wybrał ze swego grona przewodniczącego KW. Został nim ponownie pan Andrzej Krzemiński.