Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

VIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów pod patronatem ZPL

W dniach 13-14.10.2010 w Warszawie odbyło się VIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Patronat nad wydarzeniem objął Związek Polskiego Leasingu. Organizowane przez magazyn "Wspólnota" Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to od kilku lat najważniejsze wydarzenie świata finansów samorządowych. Pomaga budować standardy zarządzania publicznymi finansami i kapitałem pozostającym w zakresie gospodarowania władz polskich magistratów. W tym roku Forum za zadanie postawiło sobie pomóc wypracować rozwiązania przydatne w walce z problemami finansowymi, z jakimi borykają się jednostki samorządowe. Forum to miejsce wymiany doświadczeń przedstawicieli samorządu terytorialnego różnego szczebla, wybitnych ekspertów ekonomii, osobistości świata polskiej samorządności i polityki, a także największych bankowców, inwestorów i doradców finansowych.

Związek Polskiego Leasingu reprezentował Dyrektor Generalny Andrzej Sugajski, który podczas Kongresu Skarbników Polskich Samorządów brał udział w Debacie: Wydatki z budżetów samorządowych - czy luki i niejasności przepisów prawa usprawiedliwiają stosowanie zasady „co w prawie nie zabronione, jest dozwolone". Obok niego w debacie udział wzięli: Moderator: Zdzisław Majewski, Zastępca Redaktora Naczelnego „Wspólnoty" Wstęp: Ryszard Paweł Krawczyk, Przewodniczący Krajowej Rady RIO Dyskusja: Józef Chodarcewicz (Prezes RIO Szczecin), Lesław Fijał (Skarbnik Krakowa), Marcin Murawski (Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego).