Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

VIII Forum Korporacyjne

Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego było głównym tematem VIII Forum Korporacyjnego, które odbyło się 10 grudnia 2008 r. w Warszawie. Organizatorami Forum, które patronatem objęło Ministerstwo Gospodarki, były Związek Banków Polskich i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Reprezentant ZPL przedstawił na Forum prezentację „Leasing bardziej popularny?"