Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

VII edycja Kongresu Antyfraudowego

VII edycja Kongresu Antyfraudowego
25 października, w Warszawie, odbędzie się VII edycja Kongresu Antyfraudowego, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i firmę doradczą EY. Patronat nad wydarzeniem sprawują: Komisja Nadzoru Finansowego, Związek Polskiego Leasingu, Komenda Główna Policji oraz Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.
 
 

 

Tegoroczna, siódma edycja Kongresu Antyfraudowego poruszy najbardziej aktualne problemy rynku finansowego, w tym niezwykle ważny aspekt - cyberbezpieczeństwa. Szybki rozwój bankowości internetowej i mobilnej przynosi zarówno korzyści jak i zagrożenia. W świetle ostatnich doniesień o atakach na instytucje finansowe, organizatorzy Kongresu będą chcieli sprawdzić czy instytucje wiedzą jak bronić się w przypadku zagrożenia? Eksperci będą starali się odpowiedzieć na pytania: Jak sektor finansowy widzi swoją rolę w walce z wyłudzeniami? oraz czy misselling to wyłudzenie? Jak instytucje finansowe oceniają współpracę z Policją i innymi przedstawicielami organów ścigania? W jaki sposób instytucje finansowe mogą przeciwdziałać uszczuplaniu wpływów budżetowych z tytułu podatków? Organizatorzy zapowiadają także omówienie nowych regulacji związanych z walką z nadużyciami.

Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się m.in.:
- Wiesław Jasiński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
- Dorota Karczewska, Wiceprezes UOKiK
- Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu
- Dariusz Polaczyk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Alior Banku oraz przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Banków ZBP
- Tomasz Dyrda, Dyrektor w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY
- Jacek Wiśniewski, Of Counsel, Squire Patton Boggs
- Marcin Nadolny, Head of Fraud Intelligence, SAS Institute

Podczas tegorocznego Kongresu zostaną przedstawione wyniki kolejnej edycji badania „Nadużycia na rynku finansowym", przeprowadzanego przez KPF wraz z EY oraz ze Związkiem Polskiego Leasingu, które pozwolą na zidentyfikowanie największych zagrożeń rynku finansowego. Innym punktem programu będzie prezentacja postulatów sektora finansowego tzw. „Biała Księga". „Biała Księga" jest dokumentem, który zawiera postulaty branży finansowej dla Urzędów Centralnych, postulaty odnoszą się do propozycji ułatwiających walkę z nadużyciami.

Data: 25.10.2016
Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa
Program/ dodatkowe informacje: www.kpf.pl