Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

„Trzy dni dla innowacji" to hasło wiodące VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, największego w Europie wydarzenia dla firm tego sektora. Kongres to trzydniowy cykl spotkań świata biznesu, skierowanych do wszystkich zainteresowanych tematyką MŚP. Warsztaty, kilkadziesiąt sesji panelowych oraz debaty odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i będą trwały od 10 do 12 października 2016 roku.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to:
• szansa na skorzystanie z porad ekspertów, wymiany spostrzeżeń w międzynarodowym gronie i nawiązanie licznych kontaktów biznesowych dzięki formule B2B i B2C,
• możliwość otrzymania informacji dotyczących nowych źródeł finansowania, zdobycia wiedzy prawnej w zakresie funkcjonowania MŚP,
• okazja do poznania punktu widzenia specjalistów biznesu, odznaczających się swoimi osiągnięciami w Polsce i na świecie,
• sposobność do zdobycia praktycznej wiedzy o nowych rynkach i perspektywach rozwoju.

O programie Kongresu
Jakie możliwości daje współczesny rynek pracy? Na czym polegają najnowocześniejsze metody marketingu? Jakie szanse biznesowe daje: ekologia, kosmos, firma rodzinna, współpraca międzynarodowa, czy innowacje na miarę XXI wieku?

Panele poświęcone możliwościom rozwoju i mądrego zarządzania działalnością gospodarczą, to tylko część atrakcji, które czekają na uczestników VI EKMŚP. Podczas Kongresu będą poruszane najważniejsze zagadnienia, dotyczące spraw stymulujących rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w kraju i na świecie, z naciskiem na to, co najważniejsze dla rozwoju innowacyjności.

Związek Polskiego Leasingu został parterem sesji „Finansowanie rozwoju MŚP z wykorzystaniem instrumentów instytucji finansowych", która odbędzie się 11 października br. Podczas spotkania z udziałem m.in. Andrzeja Krzemińskiego, Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego ZPL, zostaną omówione następujące tezy:
• Dlaczego polski sektor MŚP wciąż niezbyt chętnie korzysta z finansowania zewnętrznego w postaci kredytów i pożyczek, a popularność leasingu wśród MŚP rośnie?
• Poręczenia i gwarancje, jako narzędzia rozwoju MŚP
• Czy faktoring może być receptą na długoterminowe utrzymanie płynności finansowej?
• Kiedy wejścia kapitałowe są dobrą formą finansowania rozwoju MŚP?

Wśród pozostałych paneli oraz warsztatów znajdziemy także te poświęcone najbardziej newralgicznym dla biznesmenów zagadnieniom z dziedziny prawa, finansów, edukacji, ekologii, komunikacji czy skutecznej reklamy. Ponadto w programie Kongresu nie zabraknie rozmów na temat kształcenia kadr, wdrażania innowacji, skutecznej relacji biznesu z samorządem lokalnym, rewitalizacji czy dostępności kapitału dla firm sektora MŚP.

Kto może wziąć udział w Kongresie?
Uczestnikami Kongresu mogą zostać przedstawiciele MŚP, ale także reprezentanci samorządów terytorialnych i gospodarczych, urzędów państwowych, instytucji otoczenia biznesu oraz naukowo-badawczych, a także uczelni wyższych To także doskonałe miejsce dla start-upowców, czy osób planujących rozpocząć swoją działalność gospodarczą. W Kongresie każdego roku biorą udział także przedstawiciele dużych firm i goście zagraniczni, którzy chętnie współpracują z sektorem MŚP. Udział w Kongresie jest bezpłatny.

W czasie Kongresu będą miały również wydarzenia towarzyszące, a wśród nich między innymi Targi Biznes Expo, pozwalające na prezentację oferty swojej firmy, prowadzenie rozmów biznesowych, wymianę wiedzy i nawiązywanie współpracy gospodarczej.

Pośród osób wspierających idee Kongresu znajduje się wiele osobistości, dla których rozwój gospodarki, jest traktowany jako priorytet dla wzrostu i znaczenia kraju na arenie międzynarodowej. Do udziału w VI edycji Kongresu zaproszono 14 Komisarzy unijnych, a także gości z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Kongres objęty został także wysokim patronatem Parlamentu Europejskiego.

Formularz rejestracyjny oraz szczegółowy program Kongresu: www.ekmsp.eu
Aktualności: www.facebook.com/KongresMSP

Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Gospodarz: Miasto Katowice
Współgospodarze: Wojewoda Śląski, Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie, Metropolia Silesia
Główny Partner Merytoryczny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Partnerzy Merytoryczni: Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
Parter wspierający kongresu, biznesowy partner sesji: Związek Polskiego Leasingu