Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

V Kongres Antyfraudowy

2 października w Warszawie odbył się V Kongres Antyfraudowy, impreza organizowana przez Konfederację Przedsiębiorstw Finansowych wspólnie z partnerami. Wydarzenie merytorycznie wsparli przedstawiciele firm członkowskich Polskiego Związku Leasingu: Edward Marek Łazarz - Członek Zarządu Millenium Leasing, Michał Czuma - Doradca Prezesa Zarządu PKO Leasing S.A.

Tegoroczny kongres KPF, podobnie jak w latach ubiegłych, poruszał zagadnienia z obszaru wyłudzeń na rynku finansowym. Uczestnicy sesji dyskusyjnych omawiali występowanie problemu fraudów nie tylko w sektorze bankowym, ale także w branżach: faktoringowej, ubezpieczeniowej czy leasingowej.

Problematyka wydarzenia koncertowała się na próbie usystematyzowania wiedzy, poszukiwaniu przez instytucje finansowe rozwiązań przeciwdziałania zjawisku fraudów oraz poszukiwaniu dróg możliwej współpracy partnerów tym obszarze. Uczestnicy kongresu byli zgodni co do tego, że nawet najskuteczniejsze i najbardziej wyrafinowane technologicznie narzędzia nie są w stanie zastąpić bezpośredniej wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów tych, którzy odpowiadają za skuteczność programów walki z wyłudzeniami.

Uczestnicy kongresu otrzymali główne wnioski z raportu na temat wyłudzeń na polskim rynku kredytów w segmencie detalicznym za I półrocze 2014 r. Raport będący efektem kolejnej edycji badań, przeprowadzonych przez KPF oraz EY. Partnerem merytorycznym kongresu był EY, partnerami honorowymi: Ministerstwo Sprawiedliwości, Komenda Głowna Policji, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Stowarzyszenie Polrisk.