Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

UTWORZENIE KOALICJI POLSKICH ŚRODOWISK FINANSOWYCH NA RZECZ ABSORPCJI ŚRODKÓW UE W POLSCE

ZPL wspólnie ze Związkiem Banków Polskich, Polskim Stowarzyszeniem Funduszy Pożyczkowych, Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych, Krajowym Stowarzyszeniem Funduszy Poręczeniowych, Stowarzyszeniem PolBan- Polska Sieć Aniołów Biznesu zawarł porozumienie na rzecz efektywnego i terminowego wykorzystania środków unijnych w Polsce.

Porozumienie zostało zorganizowane p.n. Koalicja Polskich Środowisk Finansowych na rzecz Absorpcji Środków UE w Polsce i ma na celu wzmocnienie udziału organizacji środowisk finansowych w stanowieniu ram prawnych dla działania mechanizmów gospodarczych w wymiarze ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym.