Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

UTWORZENIE KOALICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I TRANSPARENTNOŚCI OBROTU GOSPODARCZEGO

W czerwcu 2007 ZPL odbyło się spotkanie inauguracyjne Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa I Transparentności Obrotu Gospodarczego. Przew. KW ZPL M.Groszek został wybrany w skład Prezydium Koalicji oraz został Przewodniczącym Zespołu ds. Zasad Dobrych Praktyk oraz Promocji Edukacji . Jednym z pierwszych zadań w ramach prac podjętych przez Koalicję było przygotowanie propozycji zmian do ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Jednym z pierwszych zadań w ramach prac podjętych przez Koalicję było przygotowanie propozycji zmian do ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.