Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Trzecia edycja Nagród PZWLP

Trzecia edycja Nagród PZWLP

Członkowie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów po raz trzeci nominowali firmy, których działalność wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz wzrost świadomości ekologicznej kierowców flotowych. 8 grudnia 2010 roku w Warszawie odbyła się Gala Nagród PZWLP.

  Trzecia edycja Nagród PZWLP

Każdej z nominowanych firm przyznawano punkty na podstawie kilkudziesięciu kryteriów, ocenianych przez członków Związku. Konkurs miał charakter ogólnopolski, a 17 zrzeszonych firm zgłosiło w czterech kategoriach prawie 80 podmiotów. Z roku na rok ta liczba rośnie: w pierwszej edycji Nagród (rok 2008) zostało zgłosz onych 46 firm, a w drugiej - ponad 60.

Bezpieczeństwo na drodze i ochrona środowiska to dwie najistotniejsze dla naszej organizacji kwestie, dlatego nagradzamy firmy, które zdecydowanie wyróżniają się w tych dziedzinach. Kryteria oceny nominowanych firm są niezmienne od trzech lat, co pozwala nam zaobserwować stały wzrost działań na rzecz środowiska, standardów etycznych oraz jakości obsługi, w przypadku kontrahentów PZWLP - mówi Leszek Pomorski, prezes Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. 

W kategorii Flota Najbardziej Przyjazna Środowisku statuetkę Eko Flota otrzymała firma Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., która - obok inwestycji w zieloną flotę i stałego obniżania poziomu emisji CO2 - promuje również świadomość ekologiczną wśród pracowników i popularyzuje idee zrównoważonego transportu.

W kategorii Firma Najbardziej Zaangażowana w Edukację Kierowców (statuetka Edukator) zwyciężyła firma Lafarge, która systematycznie w szkoli swoich kierowców - na zasadach e-learningu oraz w praktyce - w zakresie bezpiecznej jazdy, eko-jazdy oraz jazdy defensywnej. 

Do trzech dotychczasowych kategorii Nagród PZWLP, w roku 2010 dołączyła kolejna: Edukator. Chcemy w ten sposób podkreślić znaczenie stałej pracy na rzecz bezpieczeństwa pracowników i ochrony środowiska. Jest to tym bardziej istotne w okresie recesji. Szkolenia - zarówno teoretyczne jak i praktyczne - wpływają także na finansowe aspekty działalności przedsiębiorstw: obniżenie liczby wypadków, spadek szkodowości, niższe składki ubezpieczeniowe czy zużycie paliwa - wyjaśnia Leszek Pomorski.

Statuetkę Mobilizator, jako Najlepszy Serwis Napraw Mechanicznych, otrzymała firma Auto Żoliborz Sp. z o.o. z Warszawy, doceniona między innymi za terminowość napraw, kompletację dokumentów, wyposażenie serwisu (w tym liczbę specjalistycznych stanowisk) i jakość obsługi. 

Wśród najważniejszych kryteriów w kategorii Najlepszy Serwis Blacharsko-Lakierniczy członkowie PZWLP oceniali na przykład liczbę komór lakierniczych, czas napraw, długość gwarancji i dostępność usług dodatkowych. W tej kategorii statuetkę Protektor zdobyła firma Dynamica Sp. z o.o. z Myślenic.

PZWLP to członek specjalny Związku Polskiego Leasingu. W imprezie wzięli udział reprezentanci Związku Polskiego Leasingu - Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Mieczysław Groszek oraz Dyrektor Generalny Andrzej Sugajski.