Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Tomasz Sudaj Prezesem Zarządu Związku Polskiego Leasingu

Informacja prasowa ZPL

Warszawa, 01.12.2021

 
 
Tomasz Sudaj, ekspert związany z branżą leasingową i finansową od blisko 20 lat, został powołany 1 grudnia 2021r. na stanowisko Prezesa Zarządu Związku Polskiego Leasingu (ZPL). Nowy Prezes ZPL będzie dbał o sprawy Związku i reprezentował branżę leasingową w Polsce w relacji z innymi podmiotami. Jest to nowa funkcja utworzona w ramach zmienionej struktury polskiej organizacji leasingowej.
 

Związek Polskiego Leasingu wszedł w kolejną fazę zmian. Członkowie Komitetu Wykonawczego, należący do zespołu ds. transformacji statutowej ZPL, przez ostatni rok prowadzili otwarty dialog w gronie osób zarządzających polskimi spółkami leasingowymi. Te rozmowy zaowocowały nowym statutem, strukturą organizacyjną oraz zmienionym modelem działania ZPL. Na czele polskiej branży leasingowej po raz pierwszy w historii ZPL stanie osoba, której podstawową działalnością będzie dbanie o sprawy Związku i reprezentowanie całej branży leasingowej w Polsce w relacji z innymi podmiotami. Nowy Prezes ZPL będzie pracował na rzecz branży leasingowej w pełnym wymiarze czasu. To stanowisko 1 grudnia br. zostało powierzone Tomaszowi Sudajowi, praktykowi związanemu z branżą leasingową od blisko 20 lat. Do tej pory pracami Związku kierowali prezesi poszczególnych spółek leasingowych, w ramach ich społecznego zaangażowania.

„Cieszę się, że do zespołu Związku Polskiego Leasingu, na stanowisku Prezesa dołącza Tomasz Sudaj. Potrzeba wprowadzenia zmian w naszej organizacji kiełkowała od pewnego czasu. Branża leasingowa, podobnie jak inne sektory gospodarki, stoi obecnie przez wieloma wyzwaniami, na które chcemy przygotować firmy leasingowe, naszych partnerów i klientów branży. Liczę na owocną współpracę z nowym prezesem ZPL" - powiedział Paweł Pach, Przewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu.

Tomasz Sudaj swoją pracę zawodową rozpoczynał w strukturach Europejskiego Funduszu Leasingowego, gdzie zarządzał sprzedażą na różnych poziomach. W latach 2011-2018 odpowiadał za obszar strategii rynkowej Santander Leasing. Zajmował się m.in. budową, optymalizacją i realizacją strategii spółki oraz brał udział w strategicznych projektach rynkowych w segmencie klientów SME. Od 2019r., jako Senior Consultant, doradzał firmom oraz instytucjom w ramach międzynarodowej sieci doradców Invigors Part of The Alta Group.

„Bardzo dziękuję Radzie Związku oraz wszystkim firmom członkowskim za zaufanie i powierzenie mi roli Prezesa Związku. Deklaruję z pełnym zaangażowaniem wykorzystać ponad 20-letnie doświadczenie w polskiej branży leasingowej oraz udział w międzynarodowych projektach konsultingowych wspierając rozwój sektora leasingowego w Polsce. Jestem pewien, że branża leasingowa będzie w dalszym ciągu jednym z filarów rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości w Polsce" - powiedział Tomasz Sudaj, Prezes Zarządu Związku Polskiego Leasingu.

Zmieniony statut polskiej organizacji leasingowej precyzuje, że organami Związku Polskiego Leasingu będą: Walne Zebranie ZPL, Rada Związku, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński. Funkcjonujący dotychczas Komitet Wykonawczy ZPL został przemianowany w Radę Związku, która to Rada będzie sprawowała stały nadzór nad działalnością nowego Zarządu ZPL.

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały do pobrania:

materiał prasowy ZPL (plik PDF)

- zdjęcie eksperta ZPL  (plik JPG)

 

 

 

Dodatkowe informacje dla mediów: 

Anna Polak, 
Związek Polskiego Leasingu, 
e-mail: 
anna.polak@leasing.org.pl
tel.: (22) 542 41 39 lub +48 505 83 18 18