Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

SZKOLENIA CZŁONKÓW ZPL

W październiku i listopadzie 2007 roku ZPL zorganizował szkolenia dla członków ZPL.

Zakres szkoleń to:

  • unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW)
  • zabezpieczania wierzytelności pieniężnych,
  • NUK/ Bazylea II

ZBP wspólnie z ZPL zorganizował szkolenie dla przedstawicieli banków i firm leasingowych dotyczące PROW 2007-2013. Szkolenie prowadzili przedstawiciele Ministerstw Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

We współpracy z ZBP zostało zorganizowane także szkolenie dla przedstawicieli firm leasingowych i banków dotyczące Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP).