Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Szef Węgierskiego Związku Leasingu w Polsce

ZPL gościł sekretarza generalnego Węgierskiego Związku Leasingowego, Levi Gabora. W trakcie wizyty omówiono m.in. sytuację na rynkach leasingu w obu krajach, sytuację i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki, a także kierunki współpracy w ramach Grupy roboczej CESEE. L. Gabor spotkał się także z przedstawicielami firm członkowskich ZPL zainteresowanych działalnością na ryku węgierskim.