Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Spółki Peakao SA połączyły się

Spółki leasingowe Banku Pekao SA połączyły swoje siły. 30 kwietnia 2009 roku sąd zarejestrował połączenie spółek. Połączenie spółek nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Pekao Leasing i Finanse SA (dawniej BPH Leasing) oraz Pekao Auto Finanse SA (dawniej BPH Auto Finanse) na Pekao Leasing Sp. z o.o. w zamian za udziały w Pekao Leasing Sp. z o.o., która pozostała członkiem Związku Polskiego Leasingu.