Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Sławomir Wontrucki nowym Prezesem PZWLP

Sławomir Wontrucki nowym Prezesem PZWLP
Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów wybrał nowe władze. Prezesem PZWLP został Sławomir Wontrucki, który na co dzień zarządza firmą LeasePlan Fleet Management Polska.
 
Walne zebranie PZWLP zdecydowało, że w 5-osobowym zarządzie organizacji, obok Sławomira Wontruckiego, będą pracowali: Leszek Pomorski (Prezes Alphabet Polska Fleet Management), Grzegorz Szymański (Prezes Arval Polska), Radosław Lesiak (Wiceprezes, Country Manager Avis Polska) oraz Daniel Trzaskowski (Dyrektor Sprzedaży Flotowej i Prokurent w Volkswagen Leasing).
 

Nowy Prezes PZWLP jest absolwentem SGH. Doświadczenie menedżerskie rozpoczął w Metalexporcie w roku 1983, kontynuując karierę w wielu międzynarodowych firmach, w tym pełniąc obowiązki prezesa zarządu przez ostatnie 22 lata.Poprzedni prezes PZWLP - Marek Małachowski - zrezygnował z funkcji pełnionej w organizacji, a tym samym z reprezentowania PZWLP w Komitecie Wykonawczym Związku Polskiego Leasingu, ze względu na objęcie nowego stanowiska w międzynarodowych strukturach ALD Automotive.

W trakcie Walnego Zebrania PZWLP, delegaci zdecydowali także o funkcjonowaniu Komisji Rewizyjnej w niezmienionym składzie. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej PZWLP został Dariusz Tucharz (Dyrektor Departamentu Car Fleet Management w mLeasing). Poza nim, w pracach Komisji Rewizyjnej będą uczestniczyć: Marcin Nivette (Prezes Nivette Fleet Management) oraz Hubert Laszczyk (Prezes firmy Express).

Życzymy wielu sukcesów.