Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Skuteczne praktyki flotowe podczas Fleet Management Forum

Skuteczne praktyki flotowe podczas Fleet Management Forum
W ramach tegorocznej 12 edycji Fleet Management Forum, 8 października i 14 listopada 2019 r. w Warszawie odbędą się spotkania szkoleniowo-networkingowe poświęcone zagadnieniom ubezpieczeń flotowych, zarządzania szkodowością oraz serwisowaniem firmowej floty, a także praktycznych aspektów elektromobilności oraz efektywnego wykorzystania rozwiązań telematycznych. ZPL został partnerem wydarzenia.
 

W trakcie serii wykładów zaplanowanych podczas pierwszej części FLEET MANAGEMENT FORUM (8 października), będzie można dowiedzieć się m.in., jaki wpływ mają bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) na ceny ubezpieczeń komunikacyjnych. Ekspert Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wyjaśni, jakimi szkodami zajmuje się UFG, jaki dostęp do jego danych ma kierownik floty, kierowca, zakład ubezpieczeń. Poruszy on także wrażliwy temat cen polis samochodów flotowych a dokładnie - czy za tą samą szkodę może być „ukarany" zwyżką składki zarówno posiadacz auta, jak i kierowca.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wysłuchać także prelekcji, która pokaże jak przejęcie części ryzyka przez flotę wpływa na koszt programu ubezpieczeniowego oraz jaki jest wpływ modelu płatności składek na rentowność przedsiębiorstwa. Kolejny temat prelekcji będzie dotyczył tego w jakich sytuacjach możemy nie mieć polisy OC, kiedy OC nie działa, a kiedy jeszcze OC nie chroni sprawcy (prawo do regresu) oraz co grozi kierowcy, a co pracodawcy, gdy OC nie zadziała.

W trakcie tego dnia szkoleniowego poruszone zostaną także tematy dotyczące systemów telematycznych, wspierających zarządzanie flotą samochodową. Zaproszony ekspert podpowie, na jakie kwestie należy zwrócić uwagę przy wyborze nowoczesnego systemu telemetrycznego oraz jak skutecznie wykorzystać dane telemetryczne do zarządzania ryzykiem floty. Inna podjęta podczas wykładu kwestia to: o czym powinniśmy pamiętać i jak skonfigurować system GPS pod kątem zgodności z RODO.

Pierwszą część szkolenia podsumuje panel dyskusyjny ekspertów „Kolejna wojna cenowa między ubezpieczycielami i jej możliwy wpływ na telematykę we flotach". Paneliści spróbują odpowiedzieć m.in. na pytania: czy ceny ubezpieczeń we flotach faktycznie spadają; czy spadek dotyczy każdej floty; czy zastosowanie telematyki miało wpływ na obniżkę kosztu ubezpieczenia; czy warto inwestować w telematykę, jeśli ceny ubezpieczeń i tak spadają.

Drugą, listopadową część FLEET MANAGEMENT FORUM (14 listopada br.) zainauguruje wykład szkoleniowy „Elektromobilność w praktyce", podczas którego prelegent wyjaśni aspekty prawne elektromobilności, osiągalne rodzaje wsparcia, m.in. z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu oraz nakreśli trendy i przyszłość w tej dziedzinie. Kolejny wykład będzie opierał się na przedstawieniu studium przypadku oraz wniosków płynących z wdrożenia w firmie rozwiązań, motywujących użytkowników do poprawy kultury jazdy, zmniejszenia ilości kolizji/szkód, redukcji emisji CO2, oszczędności paliwowych i obniżeniu kosztów eksploatacji.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję dowiedzieć się także tego, które aspekty techniczne mogą mieć znaczenie dla fleet managerów przy podejmowaniu decyzji o zakupie pojazdów do floty z punktu widzenia pracowników stacji serwisowej-dilera. Interesująco zapowiada się także wykład pt. „Zarządzanie szkodowością i ryzykiem we flotach".

Wykłady poprowadzą eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeń, likwidacji i naprawy szkód komunikacyjnych czy adaptacji systemów telematycznych do procesu zarządzania flotą samochodową.

Członkowie ZPL mogą skorzystać z rabatu, który obowiązuje przy zgłoszeniach do 1 października br. Dodatkowych informacji na ten temat udzielają pracownicy biura ZPL.  

Dodatkowe informacje: www.euroflota.pl