Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Silna pozycja leasingu w Europie

Warszawa, 24.08.2016


Europejski rynek leasingu na koniec 2015 roku osiągnął wartość 314,9 mld euro, przy 9,4 proc. wzroście (r/r). Polska branża leasingowa z 16,3 proc. dynamiką znajduje się w gronie sześciu największych rynków leasingu w Europie - wskazują najnowsze dane Leaseurope.

Warszawa, 24.08.2016: Leaseurope, federacja reprezentująca europejski rynek leasingu podała, że dynamika europejskiej branży leasingowej na koniec 2015 r. wyniosła 9,4% (r/r), przy łącznej wartości sfinansowanych inwestycji na poziomie 314,9 mld euro1. W ubiegłym roku większość europejskich rynków odnotowała wysoką, dwucyfrową dynamikę dla leasingu pojazdów osobowych. Wartość nowych umów leasingowych samochodów osobowych w 2015r. wzrosła według danych Leaseurope o 15,9%, w porównaniu do 2014 roku, przy nieco wolniejszym, ale nadal silnym wzroście finansowania samochodów dostawczych na poziomie 11,3%. Dobre wyniki odnotowano także w obszarze finansowania sprzętu IT (średnio ok. 10%), przy nieznacznym 0,5% wzroście dla finansowania maszyn i urządzeń przemysłowych.

„Polska jest jednym z sześciu najważniejszych rynków leasingu w Europie (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Polska), wyróżniając się w tym gronie 16,3 proc. dynamiką2. Udział polskiej branży leasingowej w europejskim rynku leasingu wynosi obecnie 3,8 % i systematycznie wzrasta. Awans polskiej branży leasingowej w europejskich rankingach wskazuje na wysoką popularność leasingu wśród polskich firm, głównie z sektora MŚP oraz zaufanie, jakim firmy obdarzają branżę. Ponad 500 tys. polskich firm, w tym mikro, małych i średnich, w ten właśnie sposób finansuje swoje inwestycje. To bardzo dobra wiadomość dla sektora leasingowego, który od 25 lat finansuje i wspiera firmy działające na polskim rynku" - powiedział Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, członek zarządu Leaseurope.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 1. Wartość inwestycji sfinansowanych za pośrednictwem leasingu w latach 2014 i 2015 (mld EUR). ZPL/Leaseurope.

Finansowanie rozwoju firm
Dane Komisji Europejskiej3 opublikowane na koniec 2015r. przedstawiły znaczenie zewnętrznych źródeł finansowania działalności europejskich przedsiębiorców, w tym 47% przedsiębiorców wskazało leasing i zakup ratalny jako istotny dla ich działalności.

„Aż 57% polskich przedsiębiorców uczestniczących w badaniu Komisji Europejskiej wskazało leasing i zakup ratalny jako źródła finansowania działalności" - zauważa Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, członek zarządu Leaseurope.

„Nas oczywiście najbardziej interesuje struktura finansowania inwestycji przez przedsiębiorców, w tym przede wszystkim przez MŚP. Zgodnie z opublikowanymi w 2015 r. wynikami badania Oxford Economics, 18,9% wartości wszystkich inwestycji MŚP w Europie finansowanych jest przy wykorzystaniu leasingu. W Polsce wskaźnik ten jest jeszcze wyższy i wynosi ok. 30 % 4" - dodaje Mieczysław Woźniak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 2. Struktura finansowania inwestycji MŚP w Europie. Oxford Economics /Leaseurope.

„Aby zilustrować te dane, rosnąc średniorocznie o 12,5%, w latach 2011 - 2015, branża leasingowa sfinansowała inwestycje polskich firm o wartości około 190 mld PLN. Zakładając średnioroczne tempo wzrostu rynku leasingu w Polsce na poziomie 8% w latach 2016-2020, w okresie najbliższych 5 lat (tj. do roku 2020) polskie firmy leasingowe sfinansują inwestycje o wartości 300 - 320 mld PLN. To istotny wkład w rozwój i modernizację polskich firm, a w konsekwencji wzrost PKB w naszym kraju" - podsumowuje Mieczysław Woźniak.

Dynamika finansowania inwestycji za pośrednictwem leasingu na polskim rynku jest nadal wysoka - w I połowie 2016 r. wyniosła 17,7%, co wskazuje na wysoki optymizm inwestycyjny wśród polskich przedsiębiorców. W całym 2016 r. branża leasingowa sfinansuje inwestycje polskich firm, głównie mikro, małych i średnich, o wartości blisko 59 mld zł.
______________________________

1 Dane Leaseeurope: Leaseeurope Annual Survey 2015.
2 Dane dotyczące Polski na koniec 2015r. po przeliczeniu na EURO.
3 Komisja Europejska, Survey on the access to finance of enterprises (SAFE), Analitical Report 2015.
4 Oxford Economics, The Use of Leasing Amongst European SMEs, 2015.

 

Materiały do pobrania:
Materiał prasowy ZPL (PDF)
Infografika 1 (JPG)
Infografika 2 (JPG)

Dodatkowe informacje:
Anna Polak
Związek Polskiego Leasingu
T (22 ) 542 41 39
anna.polak@leasing.org.pl