Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

SEMINARIUM LESEUROPE W SOFII

Seminarium Leaseurope dla firm leasingowych z krajów CESEE odbyło się w Sofii w dn. 22-23 kwietnia. Tematem spotkania, w którym wzięło udział 120 uczestników z 22 krajów, w tym reprezentanci ZPL, były m.in. zmiany na rynkach leasingu krajów CESEE, leasing w sektorze energii odnawialnej, wykorzystanie leasingu w procesie absorpcji funduszy unijnych.