Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Seminarium CESEE w Budapeszcie

W Budapeszcie odbyło się coroczne seminarium Leaseurope dla organizacji z krajów regionu CESEE (Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia Europa). W spotkaniu 23 kwietnia uczestniczyło ponad 100 delegatów z 23 krajów, w tym reprezentant ZPL. Przyszłoroczne seminarium odbędzie się w Słowenii.

Uczestnicy seminarium uczcili minutą ciszy pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.

Informacje o seminarium i prezentacje dostępne są na stronie Leaseurope.