Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Rozmawiamy o nowym systemie dopłat do samochodów elektrycznych

Warszawa, 06.11.2020
 
 
Związek Polskiego Leasingu uczestniczy w konsultacjach prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w zakresie wypracowania nowego system dystrybucji dopłat do samochodów elektrycznych.
 

W rozmowach z NFOŚiGW, obok ZPL, uczestniczą także inne organizacje branżowe, banki, firmy leasingowe, dealerzy i importerzy aut. Celem prowadzonego dialogu jest wypracowanie efektywnego systemu dystrybucji dopłat do zakupu lub leasingu pojazdów elektrycznych.

- Pracujemy nad nową ofertą dofinansowania elektryków. W celu budowy efektywnych kanałów dystrybucji dopłat prowadzimy dialog z przedstawicielami uczestników rynku, którzy kształtują funkcjonujące w Polsce modele biznesowe finansowania nabywania lub leasingu samochodów elektrycznych - mówi Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

- Leasing jest jednym z głównych instrumentów wykorzystywanych przez przedsiębiorców przy okazji finansowania nowych pojazdów. Jako branża uczestniczymy w rozmowach prowadzonych przez NFOŚiGW ponieważ uważamy, że odpowiednio sformułowany system dopłat do finansowania samochodów elektrycznych pozwoli zwiększyć ich liczbę na polskich drogach - powiedziała Ewa Łuniewska, Przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprosił do dialogu Związek Banków Polskich, Związek Polskiego Leasingu, Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polski Związek Dealerów Samochodowych oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Zaproszenie do udziału w dialogu branżowym pozostaje otwarte dla innych profesjonalnych uczestników rynku, którzy mogą zgłosić do NFOŚiGW gotowość do udziału w dialogu branżowym. Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl.

Warunkiem udziału w dialogu branżowym jest podpisanie „Porozumienia o współpracy dotyczącej stworzenia warunków w zakresie dofinansowania przedsięwzięć polegających na nabyciu lub leasingu pojazdów elektrycznych". Porozumienie określa zasady prowadzenia dialogu branżowego.